Waarom de BAS-beslissing over Antwerp opvalt

17/05/17 om 08:00 - Bijgewerkt om 08:23

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport gaf Antwerp een proflicentie, maar ging niet diep in op sleutelelementen in het dossier, zo kwam Sport/Voetbalmagazine te weten.

Waarom de BAS-beslissing over Antwerp opvalt

Patrick Decuyper viert. © .

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) heeft de motivering publiek gemaakt van zijn beslissing om Antwerp in beroep een nieuwe proflicentie toe te kennen. Daaruit blijkt dat het de nv van de club was die de licentie aanvroeg, terwijl bij de eerste behandeling van het dossier, door de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), nog onduidelijk was of Antwerp optrad namens de vzw Royal Antwerp Football Club (RAFC) of namens de nv. Die kwestie is van belang omdat het stamnummer van de club vorig jaar op een niet-reglementaire manier vanuit de vzw werd overgeheveld naar de nv.

De bond maakte daar bij het BAS geen problemen rond. Had de bond dat wel gedaan, dan zou ze een van haar eigen organen hebben aangevallen, want de Licentiecommissie gaf in juni 2016 groen licht voor de operatie. Desondanks liet de bond afgelopen najaar verstaan dat het dossier nog liep. Maar nu veegden de KBVB en het BAS de zaak gewoon onder de mat.

Financiering

Dat Antwerp zijn proflicentie in april niet kreeg van de Licentiecommissie, lag aan onduidelijkheid over de financiering van de club. De commissie raakte niet wijs uit de manier waarop geldschieter Paul Gheysens een geldstroom richting de Bosuil creëerde en bij wie die precies begon. Een gevolg was dat ze de continuïteit van de club niet gegarandeerd achtte.

Het BAS stapte zonder veel uitleg over die kwestie heen. De motivering van het hof telt acht pagina's, maar dat nochtans cruciale aspect komt slechts in één zin aan bod: Uit het verslag van de licentiemanager van de KBVB, de voorgelegde bijkomende stukken en bijkomend verstrekte uitleg, blijkt dat RAFC met stamnummer 1 inmiddels voldoet aan de vereiste toekenningsvoorwaarden. Wijzer werd het grote publiek daar niet van. De buitenwereld moet geloven dat alles in orde is, omdat het BAS en de licentiemanager (Nils Van Brantegem) het zeggen. De beloofde transparantie over de financiering van profclubs blijkt een relatief gegeven.

Arbiters

Nog opvallend is welke BAS-arbiters dit dossier behandelden. In een zaak als deze stelt de voorzitter van alle BAS-arbiters, tegenwoordig Herman Verbist, drie arbiters aan: een voorzitter voor de specifieke zaak en twee leden. Hij kan die kiezen uit een pool van meer dan vijftig mensen. Twee van de drie nu aangestelde arbiters, advocaat Jeroen Pinoy en financial business controller Stijn Beukelaers, behandelden ook al de licentiekwesties waarmee Antwerp in 2014 en 2015 voor het BAS verscheen. Telkens kreeg Antwerp zijn proflicentie.

De vraag rijst of het niet gezonder zou zijn om meer variatie te steken in het trio dat bij het BAS de zaken rond Antwerp behandelt. Dat beamen zelfs andere BAS-arbiters off the record tegenover Sport/Voetbalmagazine. Verbist: 'Ik stelde nu een andere voorzitter aan. Meer kan ik daarover niet zeggen.' Maar een andere voorzitter maakt geen wezenlijk verschil als de twee overige leden dezelfde blijven, want de drie mensen die zo'n zaak behandelen, hebben alle drie evenveel invloed.

Onze partners