Kristof De Mey

Hoe we technologie beter kunnen gebruiken in de Belgische sport

Kristof De Mey Sporttechnologie en business developer bij Victoris, het consortium rond sportinnovatie van de UGent

Het aantal sportinnovaties die van nut kunnen zijn voor coaches en trainers, atleten en clubs, hun medische omkadering enzovoort, is niet meer bij te houden. Maar wat daarvan momenteel gebruikt wordt in de Belgische sport kan je bij wijze van spreken op één hand tellen. Kristof De Mey lijst op hoe dat beter kan.

De voorbije weken werden in de Gentse Ghelamco Arena vier zogenaamde meetups georganiseerd rond sporttechnologie – noem het netwerkevents waar mensen met interesse in de nieuwste snufjes met elkaar van gedachten wisselen. Een twintigtal sprekers uit clubs, ondernemingen, startups, onderzoeksinstellingen, clusterorganisaties enzovoort kwamen er spreken rond hun visie op het gebruik en de ontwikkeling van sporttechnologie. Concreet ging het er over systemen voor (team)training, wearables en (loop- en fiets-)apps voor de consumentenmarkt, alsook allerhande technologie voor fan engagement en digitale marketing. In het laatste evenement bediscussieerden de panelleden de vraag hoe je nu dergelijke technologie kan implementeren op de (sport)vloer. De algemene conclusie? De technologiesector biedt nog onvoldoende aan waar in de praktijk echt vraag naar is.

Je kan het eigenlijk van twee kanten bekijken. Enerzijds lijkt er een gebrek aan kennis van en visie rond het potentieel van technologie binnen de Belgische (top)sport. Anderzijds lijkt het erop dat nogal wat (startende) ondernemers niet helemaal zien waar nu wel of geen nood aan is binnen een bepaalde sport. Ze bedenken een andere oplossing dan wenselijk is of schatten de bereidheid om ervoor te betalen verkeerd in.

Moeten we dan pessimistisch zijn? Neen, integendeel. Het bewustzijn omtrent de waarde van dergelijke technologieën is de laatste jaren sterk toegenomen. En er zijn uiteraard ook succesverhalen. De kennis omtrent hoe technologie moet worden samengesteld neemt toe. Ook onderzoekers binnen universiteiten beseffen meer en meer dat hun kennis niet zomaar een toepassing vindt, waardoor ze meer dan ooit gaan samenwerken met ondernemers, zodat daadwerkelijk wetenschappelijk onderbouwde producten en diensten in de markt kunnen worden gezet. Tegelijkertijd beseffen technologieontwikkelaars dat de menselijke factor (het persoonlijk contact) in coaching cruciaal blijft, zowel met het oog op prestatie- als gezondheidsbevordering. En als het over het stukje marketing gaat binnen de digitale technologieoplossingen, wordt er steeds meer gepersonaliseerd te werk gegaan op basis van data, wat dan weer de klantervaring verbetert. We gaan er dus samen op vooruit.

Wat waren de finale aanbevelingen van de experts voor de praktijk?

11 tips voor een nuttiger gebruik van technologie in de Belgische sport

1. Wil je dat technologie gebruikt wordt in clubverband? Start dan met een duidelijke visie en strategie binnen het management. Als het daar niet goed zit, krijg je het nooit geïmplementeerd doorheen de organisatie, of komt het nodige geld niet vrij.

2. Communiceer strategisch over de data. Wie gegevens verzamelt over hartslagen, gelopen meters, passen, enzovoort: denk goed na over hoe je de relevante resultaten communiceert naar de spelers toe.

3. Visualisatie is cruciaal. Data is één ding, de resultaten mooi gevisualiseerd zien iets anders. Een mooi en duidelijk design kan soms even belangrijk zijn als de naakte cijfers.

4. Stem de technologie af op de identiteit van de organisatie. Koop bijvoorbeeld geen tracking systeem aan indien je geen mensen hebt die geloven in de waarde van positiebepalingen. Of ga niet aan de slag met ‘fantasy sport games’ indien het verdienmodel dat erachter zit niet past bij de waarden van de club.

5. Anticipeer op langere termijn. Dat technologie mee het verschil gaat maken in de moderne (top)sport, is meer en meer duidelijk. Mis de boot niet. Informeer je goed en ga aan de slag.

6. Voor ondernemers: besteed voldoende aandacht aan gebruikersonderzoek en de bereidheid tot betalen bij je doelgroep. Betrek potentiële klanten zo vroeg mogelijk in je ontwikkelingsproces en experimenteer met je prijsstrategie en je business model.

7. Keep it simple. De beste oplossingen zijn eenvoudig in gebruik, gemakkelijk verstaanbaar en niet te duur.

8. Leg meer nadruk op het waarom. Start with why, zei de bekende auteur en inspirator Simon Sinek. Hetzelfde principe geldt binnen de sport.

9. Tracht niet alles zelf te ontwikkelen. Sommige clubs en organisaties willen bijvoorbeeld zelf een gehele software module ontwikkelen. Al lijkt dat voordelig (je hebt de kosten beter onder controle), bezin eer je begint.

10. De coach blijft centraal. Het is uiteindelijk hij/zij die de training en wedstrijd strategie bepaalt.

11. Werk niet in silo’s. Dit is nefast voor elke ontwikkeling of implementatie. De beste resultaten worden nog steeds door samenwerking geboekt. There is no I in team.

Op basis van de vele gesprekken die ik de laatste jaren heb gevoerd (en de laatste weken op en rond de sporttechnologie evenementen in het bijzonder), lijkt het erop dat er nog een groot potentieel bestaat voor alle betrokken partijen. Prestaties (en jeugdontwikkeling) kunnen nog worden verbeterd, het aantal letsels verminderd en meer fans beter bediend.

Wat me echter verbaast, is dat er zo weinig structureel werk wordt gemaakt van het in kaart brengen van de noden, behoeften en opportuniteiten in de Belgische sportmarkt. Binnen welke sport is men naar welke technologie op zoek? Wie gebruikt reeds wat en waarvoor? En wie heeft een goed zicht op de beschikbare technologieën in de markt die een oplossing kunnen bieden voor de aanwezige uitdagingen binnen die bepaalde sport?

Misschien kunnen het beleid, de sportsector zelf en/of het bedrijfsleven daar verder het voortouw in nemen? Dat zou er tevens voor kunnen zorgen dat onderzoeksinstellingen doelgerichter kunnen inzetten op bepaalde innovaties, waardoor deze vroeger kunnen worden ingezet in de praktijk. Kortom, de toekomst lijkt me in deze niet voor hen met het meeste geld, maar voor hen met het relevantste netwerk.