Op 3 oktober weet Jean-Marie Philips of de Profliga werk kan maken van een reglementswijziging. Dan zullen de profclubs zich hebben uitgesproken over onder andere het voorstel om in de toekomst het aantal spelers dat ter beschikking van een andere club mag worden gesteld te beperken tot drie of vijf. Nu is dat aantal onbeperkt, waardoor bijvoorbeeld Heusden-Zolder acht bij RC Genk onder contract liggende spelers in zijn kern telt. Dat Heusden-Zolder daarmee zélf geen twintig profspelers onder contract heeft liggen, is overigens niet in strijd met het bondsreglement. Dat zegt dat een eersteklasser moet ” beschikkenover minstens twintig spelers met het statuut van betaalde sportbeoefenaar.” Met andere woorden : door wie ze worden betaald, is voor de bond van geen belang.

Jean-Marie Philips : “De vakbonden hebben de contracten van die spelers gezien om te controleren of ze geen rechten verliezen op sociaal vlak. Heusden-Zolder heeft een contract afgesloten met Genk met modaliteiten of het die spelers totaal of gedeeltelijk betaalt. Ik ga ervan uit dat alles sociaalrechterlijk in orde is. Er is een sociaal-fiscaal luik dat gewaarborgd moet worden door de effectieve werkgever, in dit geval Heusden-Zolder, en er is een moreel-materieel luik dat gewaarborgd moet worden door de club die de speler afstaat, in dit geval RC Genk.”

Ook de licentiecommissie houdt geen rekening met wíe de spelers onder contract heeft en betaalt. Ze kijkt alleen bij welke club ze een aansluitingskaart tekenden. Of zoals het op het licentieformulier staat : de club, in casu Heusden-Zolder, moet “werkgever zijn van de spelers onder contract die, overeenkomstig het reglement van de KBVB, in de officiële competities opgesteld worden en die toegewezen zijn aan het stamnummer van de club onder A (Heusden-Zolder, nvdr).” Germain Landsheere van de licentiecommissie : “Dus is er wat dit betreft voor Heusden-Zolder geen probleem.”

Op de vraag waarom er niet al bij de promotie van Heusden-Zolder is gepraat over een reglementswijziging, blijft Jean-Marie Philips voorzichtig : “Het is zo dat reglementswijzigingen moeten worden gedaan vóór 1 maart, en Heusden-Zolder is pas gepromoveerd begin juni. Bovendien kon niemand voorspellen dat zij het zouden worden.” Zou het van de Profliga niet consequenter zijn gewoon komaf te maken met de terbeschikkingstelling van spelers ? Is er met slechts drie of vijf verhuurde spelers dan geen risico meer op verdachtmakingen of competitievervalsing ? Jean-Marie Philips : “Laat ons eerst zien of ze het spel eerlijk spelen of niet. Ik begrijp niet waarom iedereen zo wantrouwig is : de dag als er iets gebeurt, zal iedereen er met zijn neus bovenop zitten. Bovendien vrees ik dat nooit meer spelers ter beschikking mogen stellen grote problemen oplevert met de vakbonden omdat die spelers dan niet meer aan de bak zullen komen. Bovendien is het ook niet voordelig voor clubs met grote kernen.”

‘Waarom is iedereen zo wantrouwig ?’ (Jean-Marie Philips)

door Raoul De Groote

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier