Wie wordt de nieuwe secretaris-generaal van de KBVB? Volgens Hudson niet noodzakelijk iemand uit het voetbal. Anderen betwijfelen die mogelijkheid en stellen zich vragen bij de procedure. ‘Dit is old-school. Een gemiste kans om meer draagvlak te creëren.’

Nadat hij in mei 2011 CEO was geworden, omschreef Steven Martens de KBVB als ‘een ministerie van Voetbal, stijf en oubollig’. Met zijn flair maakte hij er een moderner bedrijf van dan het ooit was geweest. Een sterke prestatie, die hem ook kwetsbaar maakte. De oude krokodillen lustten hem rauw, en hoogmoed en slecht rekenwerk leidden uiteindelijk tot zijn ontslag in februari 2015. De politieke spelletjes vierden hun terugkeer aan de Houba de Strooperlaan en Martens’ opvolging was lang geen prioriteit: het duurde net geen vol jaar voor er een vacature werd uitgeschreven. Kandidaten kunnen zich nog tot maandag (15 februari 2016) aanmelden bij het door de KBVB aangestelde selectiebureau Hudson. Dat zal een shortlist van vijf kandidaten bezorgen aan een vijfkoppig selectiecomité, bestaande uit bondsvoorzitter François De Keersmaecker, huidig CEO ad interim Gérard Linard en Gilbert Timmermans (beiden namens de amateurs), en twee man van de Pro League, vermoedelijk Bart Verhaeghe (Club Brugge) en Philippe Collin (Anderlecht).

Zit er een politieke benoeming aan te komen? De procedure toont in ieder geval veel gelijkenissen met de benoeming van topambtenaren bij de overheid: selectiebureau maakt shortlist van kandidaten die uiteraard stuk voor stuk ‘zeer goed’ scoren, en de politiek beslist. Lees: kiest de kandidaat met de juiste partijkaart. Veelzeggend is dat er in het selectiecomité van de KBVB geen externe, onafhankelijke expert zit. Alleen figuren die elkaar persoonlijk goed kennen en vanuit hun functie een direct belang hebben bij de ‘juiste’ aanstelling. Waarom er geen academicus bij genomen (pakweg sporteconoom Trudo Dejonghe), een voormalige sportbestuurder (Jacques Rogge) of een buitenlander met expertise? Het zou de transparantie van de procedure ten goede zijn gekomen en de uiteindelijke beslissing een grotere legitimiteit hebben gegeven. ‘Volledig mee eens’, zegt Jan Denys van Randstad, die op vraag van Sport/Voetbalmagazine naar de procedure keek. ‘Dit is old-school. Een gemiste kans om meer draagvlak te creëren.’

DOORGESTOKEN KAART

Het vermoeden van doorgestoken kaart zal onvermijdelijk opsteken als straks een interne kandidaat (iemand uit het voetbalmilieu) het haalt. De kans lijkt ook groot dat externe kandidaten (zoals Steven Martens er een was) voortijdig afhaken. Van dat laatste bestaat een precedent. Vlak voor de aanstelling in 2007 van Ludwig Sneyers als directeur van de Pro League trok zijn laatste concurrent, een jurist met internationale beroepservaring, zich op eigen initiatief terug. Door het selectiebureau was hij erover ingelicht dat hij als beste uit de procedure was gekomen, maar dat binnen de Pro League al was beslist niet voor een externe directeur te gaan. De hele procedure was erop gericht geweest Sneyers in de directeursstoel te krijgen.

Het betrokken selectiebureau destijds was De Witte & Morel van AA Gentvoorzitter Ivan De Witte. De Witte verkocht zijn bedrijf jaren geleden al aan Hudson, maar speelt er nog altijd een rol op hoog niveau. Hudson bleef de geprefereerde partner van de KBVB. ‘Ik ken mijnheer De Witte als een zeer integer man’, zegt Jan Denys. ‘Volgens mij is de reële kans op beïnvloeding in dit dossier nagenoeg onbestaande. Maar ik begrijp dat de buitenwereld hier anders over kan denken.’

De profielomschrijving, ten slotte. Het eerste wat opvalt, is dat de opvolger van Steven Martens en tussenpaus Linard opnieuw een secretaris-generaal en geen CEO zal zijn. Met andere woorden: iemand die uitgestippeld beleid zal uitvoeren en niet zelf de te varen koers zal bepalen. Voor iemand die de dagelijkse leiding heeft, lijkt de nieuwe man/vrouw erg weinig bewegingsvrijheid te zullen hebben. ‘Wie autonomie wil, solliciteert niet’, zeggen specialisten. Serge Gommé van Hudson betwist dat: ‘De secretaris-generaal zal mee helpen aan de voorbereiding van de strategie van het uitvoerend comité. Hij zal er voeding aan geven en dus absoluut input hebben.’

De profielomschrijving is verder zeer generisch. Ze bevat nogal wat gemeenplaatsen en heeft nauwelijks aandacht voor de maatschappelijke rol van het voetbal en de communicatieve vaardigheden die de secretaris-generaal nodig zal hebben in een grote ledenorganisatie als de KBVB. Maar vooral: een generische profielbeschrijving laat veel appreciatieruimte voor het selectiecomité en dat houdt een risico in. Jan Denys: ‘Het is niet ongebruikelijk om een vacature generisch op te stellen. Inhoudelijk heb ik er niets op aan te merken: ik heb niet de indruk dat er essentiële zaken vergeten zijn. Dat er grote appreciatiebevoegdheid aan het selectiecomité wordt gelaten, hoeft geen probleem te zijn als dit comité maar voldoende ruim is samengesteld. Wat mij betreft knelt het schoentje vooral daar.’

KOUDE OORLOG

De nieuwe secretaris-generaal zal in dienst treden op 1 mei 2016 en eerst twee maanden dubbellopen met Gérard Linard. De huidige CEO is een tussentijdse compromisfiguur, voor wie het EK in Frankrijk eerst nog zijn persoonlijke moment de gloire moet worden. Een cadeautje van zowel bondsvoorzitter De Keersmaecker (die dankzij Linard voldoende Waalse steun kreeg voor zijn herverkiezing) als de Pro League (die met steun van Linard in de persoon van Bart Verhaeghe een extra lid kreeg in de raad van bestuur van de KBVB). Vanaf 1 juli 2016 neemt Linards opvolger zijn mandaat ten volle op.

Over mogelijke kandidaten is niets bekend. Behalve dan dat Pierre François, huidige CEO van de Pro League, lonkt naar de job. Een job die door de koppositie van de Rode Duivels op de FIFA-ranking zeker qua prestige niet onaantrekkelijk is. Bovendien is het tussen François en Ludwig Sneyers koude oorlog. Een vertrek van een van beiden zou een stuk spanning uit de lucht halen bij de Pro League.

Serge Gommé gaat niet in op namen, maar benadrukt dat wat hem betreft de kans groter is dat het iemand van buiten het voetbal wordt: ‘Ik kan u garanderen dat de kandidaten met wie ik vandaag praat precies uit het academische milieu komen, of in ieder geval een heel degelijke managementervaring kunnen voorleggen bij stabiele, gerenommeerde bedrijven. Het gaat om mensen die in deze job een uitdaging zien wegens hun hart voor voetbal, zonder dat ze in het voetbal werkzaam zijn geweest. U zal dus opkijken: de kandidaten die ik zal voorstellen, zullen voornamelijk níét uit het voetbalmilieu komen.’

DOOR JAN HAUSPIE – FOTO’S BELGAIMAGE

‘U zal opkijken: de kandidaten die ik zal voorstellen, zullen voornamelijk níét uit het voetbalmilieu komen.’

SERGE GOMMÉ (HUDSON)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier