NIETS ZO VERRIJKEND ALS EEN ONGEHOORDE MENING DIE INSPIREERT. DEZE WEEK: BENOÎT THANS, DE NIEUWE TECHNISCH DIRECTEUR VAN DE VOETBALBOND, OVER DE ACCENTEN DIE HIJ ZAL LEGGEN. ‘Ik wil niet revolutionair zijn, maar vereenvoudigend.’

B enoît Thans: “Ik run een eigen voetbalschool, heb tweeëndertig jaar gevoetbald in Wallonië, in Vlaanderen, in het buitenland en ik ben international geweest: ik koester een passie voor voetbal. Ik wil in mijn functie daarom ‘ un discours football‘ uitdragen. Dat klinkt eenvoudig, maar ik vind dat men de zaken soms te ingewikkeld maakt. Ik heb bij mijn aantreden een richting willen aangeven en Johan Walem vertegenwoordigt die: passie, competentie, een opdracht waarin voetbal centraal moet staan.

“Ik geef een voorbeeld: we hebben in België een label ( Foot PASS, nvdr) gecreëerd – goed idee, maar het moet eenvoudiger. Het label is een label voor de omkadering. Je hebt goede clubs met een slechte infrastructuur en slechte clubs met een mooie infrastructuur. Een club krijgt soms een label op basis van de infrastructuur, terwijl een andere het niet krijgt, hoewel daar beter gewerkt wordt, maar de infrastructuur minder is.

“Een van mijn doelen is het Belgisch voetbal uniformiseren. We hebben nu een voetbal met twee snelheden. Ik hoop dat de ACFF ( Association de Clubs Francophones de Football, waar Thans voordien sportief verantwoordelijke was, nvdr) erkenning zal krijgen om met de VFV ( Voetbalfederatie Vlaanderen, nvdr) voor evenwicht te zorgen. Omdat er minder clubs zijn in Wallonië is het noodzakelijk dat daar op z’n minst hetzelfde aantal topsportscholen, vijf, komt als in Vlaanderen.

“Een goede voetballer heeft nu in Wallonië als clubs de keuze tussen Bergen of Standard: twee keer zestien spelers per categorie, tweeëndertig in totaal. Als mijn zoon de drieëndertigste is, moet hij naar Vlaanderen, Frankrijk of bij zijn club blijven en geen vooruitgang meer boeken. Er zit talent in Wallonië, maar als je naar Luxemburg of Namen gaat: wat moet een spelertje dat getalenteerd is daar doen? Daar moet een inspanning gedaan worden in de vorming. Als er voldoende topsportscholen zouden zijn, zal hij kunnen blijven vooruitgang boeken. Dus we moeten absoluut de elite verder ontwikkelen.

“Een voordeel is dat we met Steven Martens een echte ploeg vormen. Ik heb een bureau, maar ik zal meer op het veld te zien zijn. Ik ben bijvoorbeeld onlangs met de beloften mee geweest, opdat de spelers zouden voelen dat er hen iemand volgt. Ik wil ook alle spelers, trainers, assistenten, dokters van alle selecties kennen. Om de zaken te optimaliseren mag je ook niet te veel missies hebben, anders kom je niet meer aan de mensen zelf toe. Ik zie dat als mijn rol, daarom dat ik daarnaast ook geen ploeg wil trainen, zoals Francky Dury. Dat is iets waarin we verschilden. Ik wil voor iedereen beschikbaar zijn. Ik heb veel gesprekken gevoerd met Francky waaruit bleek dat we ongeveer dezelfde visie deelden. Maar ik blijf ik en Francky blijft Francky. De Sljivo ( Challenge Edhem Sljivo, een voetbaltoernooi dat Thans organiseert, nvdr), waar 6500 spelers naartoe komen, moet blijven bestaan, maar ik ga die activiteiten delegeren. En waarom het niet naar Tubeke brengen bijvoorbeeld? Ik wil hier toernooien, seminaries, vrouwenvoetbal, … zien. Het moet hier leven, met een hotel dat draait, ook voor buitenlandse clubs.

“We beschikken hier in Tubeke over een nationaal centrum dat een referentie moet worden voor de vorming van jongeren. Negentig procent van de spelers die in België aangesloten zijn, kent het centrum in Tubeke niet. Negentig procent van de trainers kent het niet. Negentig procent van de scheidsrechters kennen het niet. Ik wil Tubeke afgewerkt zien worden en iedereen hier bijeenbrengen.

“We hebben bij ons niet genoeg jongerencompetities. We moeten vechten om grote evenementen voor jeugd naar hier te krijgen omdat de mensen ons product niet kennen. We hebben een lichting U16 die top is en die goed omkaderd moet worden. Het doel is om hen over drie jaar in de A-ploeg te krijgen. De A-ploeg zorgt voor het imago, maar daarachter moeten we ons beter structureren. We moeten ook ‘ le rage‘ tonen om in officiële competities te willen winnen. Daarom gaan we, denk ik, in de komende jaren de zaken wat anders aanpakken en moeilijker wedstrijden uitpikken. Stap per stap. En voetbalevenementen moeten frequenter kunnen plaatsvinden. Waarom zouden we Euro 2017 in het vrouwenvoetbal niet naar België kunnen halen?”

Piramide

“Ik wil dat de bond een voetbalimago krijgt. We hebben in Europa het grootste aantal aangeslotenen in verhouding tot het aantal inwoners. Dat wil zeggen dat er veel goede spelers moeten zitten. En die moeten bij voorkeur opgeleid worden door oud-voetballers. Er zijn genoeg spelers die mij bellen, maar ze moeten een diploma hebben, dat lijkt mij normaal. Er zijn ook nog zaken te ontwikkelen buiten het trainersvak: de topsportschool, Grassroots in Wallonië, elitevoetbal in Wallonië.

“Wij hebben bijvoorbeeld ook geen ploeg van oud-internationals. Dat is nochtans imago. We houden hier in Tubeke nu bijvoorbeeld één wedstrijd per maand met het personeel. Maar er is wel altijd een dokter en een kine aanwezig. ( grijnst) Dat laat mij toe achteraf bij een pizza met iedereen rond de tafel te zitten en over voetbal te praten. Ik wil geen negativisten. In 1986 kenden we een ‘boom’ in het aantal aansluitingen en het voetbal zorgde voor een positieve sfeer, dus in plaats van negatief te zijn, moeten we niet domweg positief zijn, maar proberen te begrijpen, realistisch, en pas nadien bekritiseren. Dus we laten Georges werken en beoordelen hem nadien pas.

“Ik onderhoud een goede relatie met de Profliga en die moeten we versterken. Er wordt in elk geval geluisterd. Onlangs zat ik op een vergadering met de Profliga en ik kan hen alleen maar adviseren, maar mijn doel is ook om veel meer naar de clubs toe proberen te komen. De basis is breed genoeg, we moeten de elite, de punt van de piramide, vergroten. Ik weet niet of Westerlo en STVV gaan degraderen, maar áls ze degraderen, zou het jammer zijn dat twee jeugdopleidingen verdwijnen omdat ze hun elitestatuut verliezen. Een ander voorbeeld: Jordan Lukaku was geselecteerd voor de beloften. Hij speelt niet, maar hij is super gemotiveerd. Hij moest met de U18 vriendschappelijk gaan spelen en op vrijdag was er Standard-Anderlecht. Dus ik heb hem gezegd dat hij die vriendschappelijke wedstrijd kon laten vallen en rusten. Maar als er officiële wedstrijden moeten worden gespeeld, zal hij er zijn. Dus begrip opbrengen voor de clubs is heel belangrijk. Fysieke testen bijvoorbeeld: als die de week voordien op de club gebeuren, moeten wij die hier niet nog eens doen. Ik wil niet revolutionair zijn, maar gewoon vereenvoudigend.”

door raoul de groote

“Een van mijn doelen is het Belgisch voetbal uniformiseren.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier