Met het ontslag van Ward De Boeck bestaat de raad van bestuur van KV Mechelen nog slechts uit drie personen : voorzitter Willy Van den Wijngaert, zijn zoon Marc en Louis Van Beersel. Dat betekent dat de club niet meer aan haar eigen statuten voldoet, die een minimum van vijf bestuursleden voorschrijven. Eerder dit jaar stapten Johan Willemen, ondervoorzitter, en Bob Van Osselaer op.

Bert Verdoodt, die samen met Van Osselaer het juridisch departement van KV Mechelen belichaamde, licht zijn ontslag, mede namens Ward De Boeck, kort toe : “Als gerechtigd correspondent ben ik degene die de club bindt ten aanzien van derden, zoals de profliga. Beslissingen van de raad van bestuur moet ik als het ware met de ogen dicht kunnen tekenen. Aangezien die raad van bestuur vleugellam was gemaakt, had ik niet meer de garantie dat de beslissingen daar genomen waren. Als lid van de licentiecommissie van de voetbalbond werd ik ook met een deontologisch probleem geconfronteerd. Bovendien heb ik het zeer moeilijk met het imago dat bepaalde personen KV Mechelen bezorgen. Ik betreur dat ten zeerste, net als zovele anderen die eerder al ontmoedigd afhaakten en die nu met pijn in het hart de gebeurtenissen in hun club volgen.”

Eerdere aangetekende brieven aan Willy Van den Wijngaert, waarin bestuurders zich erover beklaagden dat de raad van bestuur monddood werd gemaakt, bleven onbeantwoord. Sinds de indienstneming van Aad de Mos, waartegen zij negatief adviseerden (‘past niet in het budget’), distantieerden zij zich uitdrukkelijk van het optreden van de voorzitter. Tegen de voordracht van Geert Lermyte sprak het bestuur zelfs zijn veto uit. Toch kwam hij, net als later Luc Verheyen, van wiens aanwerving de overgebleven betrokkenen pas enkele uren voor de persconferentie per fax op de hoogte werden gebracht. Geen enkele van die aanwervingen werd door het bestuur bekrachtigd.

Vorige vrijdag zou normaal de jaarlijkse algemene vergadering van de vzw KV Mechelen hebben plaatsgevonden. Die vzw bestond bij Van den Wijngaerts aantreden als voorzitter uit een veertigtal mensen, vandaag nog uit een stuk of vijftien. Een halfuur voor aanvang blies Rosie Ovaere, de partner van de voorzitter, de bijeenkomst per telefoon af. Verteld wordt dat Aad de Mos en zijn entourage de vzw-leden zou hebben bewerkt om Willy Van den Wijngaert daar weg te stemmen – zoals dat in 1994 met Willy Dussart was gebeurd. Anderen menen te weten dat VdW er zou hebben meegedeeld dat hij opnieuw tientallen miljoenen (frank) in de club pompt. Ondertussen diepte de groep-De Mos een vier jaar oud plan voor een nieuw te bouwen stadion op, gekoppeld aan een verkaveling van de gronden van de club, waarover al in 1998 een intentieverklaring tussen RC en KV Mechelen, de stad en de provincie werd ondertekend. Niet onbelangrijk verschil met toen, zo wordt in de omgeving van De Mos gezegd, is dat de groep nu wél werkt aan de financiering van dat project. ( JH/CV)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier