Verbroedering Geel

Vrijdag besliste de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Turnhout dat ook Verbroedering Geel moest worden toegelaten tot de tweede klasse. Een onverwacht en uiterst merkwaardig vonnis, om vier redenen. Eén : de kortgedingrechter in Turnhout had zich tot dusver altijd onbevoegd verklaard en het dossier doorverwezen naar zijn collega in Namen. Twee : het ging om een eenzijdig verzoekschrift, wat maar zeer uitzonderlijk wordt toegestaan. In zo’n procedure kan immers geen enkele andere belanghebbende partij zich verdedigen. Drie : het verzoekschrift werd ingediend door hoofdsponsor Roland van Geel, het bedrijf van ex-voorzitter Vic Keersmaekers. De facto betekent dat dat zelfs een sponsor een kampioenschap kan laten stilleggen. Vier : het vonnis gaat lijnrecht in tegen een eerder vonnis van de kortgedingrechter van Namen. Die schortte op 16 juli 2007 de licentie van Geel op. Nochtans baseert de Turnhoutse rechter zich op die licentie om Geel naar de tweede klasse te sturen.

Union Namen

De KBVB had twee dagen eerder beslist om alleen Namen tot de tweede klasse toe te laten. Dat leek logisch. Het respecteerde daarmee het vonnis dat de licentie van Geel opschortte, en het kwam tegemoet aan wat Namen via de kortgedingrechter had afgedwongen, op straffe van een dwangsom. Met name : promotie naar de tweede klasse en een extra transferperiode. De eis om een schadevergoeding, pas later door Namens advocaat Luc Misson geformuleerd, legde de KBVB rustig naast zich neer. De bekommernis van de bond was tweeledig : zo snel mogelijk weer aan voetballen toekomen in de tweede en de derde klasse en vermijden dat hij dwangsommen moest betalen.

Wat nu ?

Meer dan waarschijnlijk zullen de KBVB en de liga tweede klasse nu zogenaamd derdenverzet aantekenen. Dat verklaart waarom de Houba de Strooperlaan communiceerde dat Geel “voorlopig” tot de tweede klasse wordt toegelaten. Als de kortgedingrechter na het derdenverzet zijn beslissing herziet, kan de bond Geel gewoon naar de derde klasse terugsturen. Blijft de rechter bij zijn vonnis, dan doet zowel Namen als Geel het seizoen uit in tweede. Daarna zal de procedure ten gronde worden opgestart. Alle beroepsprocedures meegerekend zijn we al gauw twee jaar verder voor we een definitief vonnis hebben. Waar Geel en Namen dan ook spelen, één van de twee zal dan waarschijnlijk degraderen en opdraaien voor de te verwachten schadeclaims. Afwachten is het dan ook in welke mate de bond verantwoordelijk wordt gehouden voor de chaos wegens het onrechtmatig toekennen van de licentie aan Geel.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier