Op 1 september 2010 meldde Het Laatste Nieuws: “De aandeelhoudersvergadering van GBA heeft gisteren zakenman Xavier Painblanc aangesteld als lid van de raad van bestuur.” Painblanc, Germinal Beerschotvoorzitter Herman Kesters en Jos Verhaegen, de sterke man bij de Antwerpse club, bevestigden vorige week tegenover dit blad dat die informatie klopt.

Op 18 juni 2010 schreef Het Laatste Nieuws: “Xavier Painblanc wordt verdacht van actieve corruptie.” De zaak waarover bericht werd, staat los van Germinal Beerschot. Vrijdag bevestigde Dominique Reyniers, substituut-procureur des Konings bij het Antwerpse parket, per mail aan Sport/Voetbalmagazine: “X. Painblanc is bij mijn ambt gekend als verdachte in een zaak van omkoping en valsheid in geschrifte. Deze zaak werd op 17.06.10 door de raadkamer verwezen en zal in de loop van het najaar vastgesteld worden voor de correctionele rechtbank te Antwerpen.”

Kesters klinkt niet verbaasd als die rechtszaak ter sprake komt, maar ontwijkt de vraag of dat gegeven geen bezwaar vormde om Painblanc in de raad van bestuur op te nemen. “Ik was met vakantie toen die beslissing genomen werd”, zegt hij. “Bovendien bezit ik maar een miniem aantal aandelen. Als de mensen met veel aandelen die man gekozen hebben, dan is dat mijn probleem niet, dan is het goed voor mij. Zolang het in het belang van de club is, maakt het mij niet uit.” Verhaegen, wél een belangrijke aandeelhouder, zegt over de rechtszaak: “Ik weet daar niks van.” René Snelders, nog een belangrijke aandeelhouder, wil geen interview geven. En Painblanc zelf vraagt: “Waarom zou Germinal Beerschot lastig doen over die zaak? Dat is iets wat opgelost zal raken. En dat heeft toch niks met de club te maken? Ik zie het probleem niet.”

Painblanc verwierf afgelopen maand aandelen van Germinal Beerschot. Dat bevestigt clubbestuurder Roderick Duchâtelet aan dit blad: “De aandelenoverdracht tussen mijn zus en mezelf enerzijds en Adevra nv anderzijds werd op 31 augustus afgerond.” Adevra nv werd opgericht door Bermaso nv, vertegenwoordigd door Painblanc, en Patrick Vanoppen. Vanoppen is de vastgoedmakelaar die op het Kiel in juli ontslagen werd als bestuurder. Roderick Duchâtelet, zoon van STVV-voorzitter Roland, vertelt dat het gaat om dertig procent van alle aandelen. “Het verkoopcompromis”, zo voegt hij nog toe, “werd afgesloten met Adevra nv, een op dat moment nog op te richten vennootschap, en onderhandeld met Vanoppen. De overeenkomst dateert van 2008, toen was er in dit dossier nog geen sprake van Painblanc, laat staan van de rechtszaak waarin hij genoemd wordt.”

Duchâtelet verwierf de aandelen die hij nu verkocht, zo’n zes jaar geleden. “De plannen van mijn pa ( die in 2004 bekendmaakte dat hij zowel bij Germinal Beerschot als bij STVV wilde investeren, maar in Sint-Truiden op verzet daartegen botste, nvdr) hadden er indertijd mee te maken dat ik in dit verhaal stapte. Het was de bedoeling om met Germinal Beerschot iets méér te doen, dat lukte niet helemaal.” Eerder werd al gezegd dat Duchâtelet vond dat hij te weinig kon wegen op het beleid. “Dat speelde zeker mee.” Op de vraag of hij aangespoord is om zijn aandelen níét aan Adevra nv te verkopen, antwoordt Duchâtelet: “Er zijn natuurlijk mensen die Vanoppen liever niet zagen komen, maar niemand van de aandeelhouders benaderde mij in die zin.”

Hoe de plannen van Painblanc er nu uitzien, is onduidelijk. “Moet ik dat direct al vertellen?”, vraagt hij. “Dat zou voorbarig zijn.” S

KRISTOF DE RYCK

‘Ik zie het probleem niet.’

Xavier Painblanc