In Beveren heerst een strijd om de zeggenschap in de club.

Eind vorig jaar tekende Meeuwi De Kraker (45) met zijn bedrijf Rigi-Sits Bedding een contract van drie seizoenen als shirtsponsor. In december werd hij shirtsponsor, maar De Kraker – een Zeeuw, maar getrouwd met een Beverense – heeft nog andere grote plannen met de club. Hij wil fors investeren op voorwaarde dat hij de meerderheid van de aandelen en van de stemmen in de raad van beheer krijgt. En daar knelt het schoentje. Op dit moment heeft Arsenal 52,7 procent van de aandelen, Jean-Marc Guillou 10 procent en het oude Beverense bestuur, met vice-voorzitter De Colfmaeker en voorzitter Frans Van Hoof, 37,3 procent. In de raad van beheer geeft dat Arsenal 4 stemmen, Guillou ook 4 stemmen en de rest 3 stemmen.

De Kraker wil dus 51 procent of meer. Van Arsenal mag hij hun aandelen (in de nv Goal) overnemen. Alleen : bij de herverdeling van de stemmen zou Arsenal er slechts twee aan De Kraker geven – de andere twee aan Guillou. Zo zou minderheidsaandeelhouder Guillou met 6 op 11 stemmen aan de touwtjes blijven trekken. Dat kan niet voor De Kraker. “Qua kapitaal mag ik wel een meerderheid inbrengen, maar qua stemmen niet ? Een goeie mop vond ik dat. Guillou trouwens ook, hij moest er zelf mee lachen.”

De Kraker besliste daarop weer wat afstand te nemen. De bruggen zijn niet opgeblazen, maar hij wacht af. Guillou blijft zolang de sportief verantwoordelijke, die mikt op versterking uit Afrika en van Arsenal en nog een trainer zoekt. In de coulissen probeert voorzitter Frans Van Hoof de brokken te lijmen. “Het is niet óf Guillou óf De Kraker. Ik wil ze het liefst allebei. Guillou heeft goed meegewerkt bij de eerste prioriteit, de sanering. Dat ging ten koste van het sportieve, maar we geven niet langer meer uit dan er in de kas zit. De bruggen zijn wat mij betreft niet opgeblazen, we onderhandelen verder.”

De Kraker volgt hem. “Ik heb geen ambitie om voorzitter te worden, evenmin wil ik Guillou weg : hij heeft Beveren vorig seizoen gered en verdient het niet negatief te worden beoordeeld. Alleen zijn wij het niet eens over dat ene, belangrijke punt.” In geval van een neen, moet De Kraker over zijn inbreng als shirtsponsor “nadenken.”

Wat betreft de (tweede) licentie-aanvraag van RWD Molenbeek, waarover de KBVB vandaag uitspraak doet, laat de advocaat van De Kraker weten dat hij de uitdrukkelijke opdracht heeft “alle administratieve en burgerrechtelijke procedures uit te putten, mocht blijken dat de voetbalbond haar eigen reglementeringen naast zich neer zou leggen.” Volgens hem kan er geen twijfel over bestaan dat elke licentie-aanvraag door de nv Stadium Brussels “onontvankelijk, minstens ongegrond” is. (PTK)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier