Onlangs pleitte Bob Browaeys, sporttechnisch coördinator van Voetbalfederatie Vlaanderen, in dit blad voor dagelijks een uur lichamelijke opvoeding in de basisschool in plaats van de amper twee uur per week nu. “De overheid verwacht dat we topsporters afleveren,” zei hij, “maar is mee verantwoordelijk voor de bewegingsarmoede bij de jeugd.” Namens minister van Sport Pascal Smet stelde kabinetschef Koen Pelleriaux daarop dat in ons land voor kinderen met aanleg en interesse in sport de mogelijkheid bestaat om te sporten buiten de schooluren. “Vaak ook in gesubsidieerd verband trouwens.” Volgens hem is er in het basisonderwijs niemand bereid een uur van een ander vak in te leveren en kost de uitbreiding van het lesrooster met een uur LO te veel geld. Hij vroeg ook naar een bewijs voor die beweginsarmoede. “Allerlei mensen zeggen dat, maar is daar ook een splinter bewijs van?”

Brecht De Vos, raadgever van het ministerie van Sport, laat ons namens kabinetschef Sport Gert Vande Broek weten dat het aantal lesuren lichamelijke opvoeding in het onderwijs geen bevoegdheid is van de minister van Sport. “Het beweeg- en sportaanbod tijdens de schooluren is de autonome bevoegdheid van de minister van Onderwijs. Maar vanuit het sportbeleid zijn we ons ten volle bewust van de risico’s van bewegingsarmoede bij onze jeugd”, meldt hij. “Daarom liet minister van Sport PhilippeMuyters het project Multimove ontwikkelen. Dat richt zich specifiek op de allerjongsten, 3- tot 8-jarigen.” Het is een samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie, de universiteiten, de lokale besturen en de Vlaamse Trainersschool die de ontwikkeling van de basismotoriek op een verantwoorde en onderbouwde manier wil stimuleren. “Uit recent onderzoek is immers gebleken dat kinderen in Vlaanderen te weinig bewegen en doordoor niet alleen vaak met overgewicht kampen, maar ook een motorische achterstand oplopen.”

Het project start op 1 september en zal lopen tot 31 augustus 2014. Voor het pilootproject zal een oproep gelanceerd worden bij federaties en lokale besturen om in te tekenen. Deze eerste instappers zullen worden opgevolgd door de universiteiten. Enerzijds zal de evolutie van de kennis worden opgevolgd en anderzijds zal er een productevaluatie plaatsvinden door de vooruitgang in de motorische vaardigheden van de deelnemende kinderen te meten.

Multimove start op 1 september en richt zich op de allerjongsten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier