De bouw van een multifunctioneel stadion voor voetbal en massaspektakels op de NMBS-terreinen van het vormingsstation Schaarbeek, waarover een politieke consensus bereikt is in Brussel, is enkel zinvol als Anderlecht meewerkt. “Zonder paars-wit”, zegt Guy Vanhengel, Brussels minister van Financiën en Begroting, “heb je geen thuisploeg die sowieso x gebruikersdagen per jaar afneemt. Dan zit je met een rendementsprobleem.” Maar geen nood, sust Vanhengel : “De bereidheid bij Anderlecht is heel groot.” Bovendien, benadrukt de minister, hebben ze geen alternatief.

Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck beaamt nog eens dat hiervoor animo bestaat bij paars-wit, maar benadrukt andermaal dat het tijdsplan cruciaal is. Geraakt de bouw af tegen 2012 of 2013, dan springt de club op de kar. “Duurt het langer,” aldus Van Holsbeeck, “dan dreigen wij de boot volledig te missen. We zullen de komende weken voelen of er echt schot in de zaak komt. Is dat niet het geval, dan weten we het wel.” Van Holsbeeck wijst er nog eens op dat de burgemeester van Anderlecht aangaf dat verbouwingen aan het huidige stadion nu toch zouden kunnen, “maar een nieuwe tempel is het beste.”

De argwaan van Van Holsbeeck is niet onterecht. De weg naar het nieuwe stadion – ‘ArenA Brussel’ is volgens de website van Vanhengel een goede naam – nog lang. Het politieke akkoord in Brussel is maar een eerste stap. Nog tal van andere partijen hebben hun zegje, onder meer de NMBS (overdracht van de gronden) en de Vlaamse regering (verlenging van de E19). Vanhengel besluit na een reeks aftastende contacten : “Niemand ligt dwars, integendeel.”

Ook voor de financiering van het project moeten tal van partijen rond de tafel, met daarbij de stad Brussel, de Brusselse gewestregering, de federale overheid, privé-investeerders (“die zich in almaar grotere getale aanbieden”, aldus Vanhengel), de voetbalbond (“als er middelen zijn, zoniet kan die gewoon gebruiker worden”) en Anderlecht.

Als paars-wit in het project stapt, wordt het mede-eigenaar. “Ajax deed dat bij de ArenA in Amsterdam”, klinkt het bij Van Holsbeeck. Over hoe groot de inbreng van de club kan zijn, zegt de manager : “Daar bestaan al plannen voor. Als we zouden weten dat het voor 2012 of 2013 is, kan de financiële kant heel vlug gaan.”

Het Koning Boudewijnstadion moet volgens Vanhengel blijven, zelfs al vinden daar jaarlijks maar enkele activiteiten plaats. “Alleen wordt het nu op een weinig dynamische manier beheerd door de stad, geen private vennootschap die rendement beoogt. Ik sluit niet uit dat ook dat stadion deel wordt van de exploitatievennootschap die we moeten oprichten om de nieuwe arena te runnen.”

KRISTOF DE RYCK