Jan Hauspie
Jan Hauspie Voormalig redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

Het naar 1B gedegradeerde OHL kiest voor een nieuwe, duurzame beleidsstructuur. De club zal zich ook omvormen naar een vennootschap om het aantrekken van investeerders mogelijk te maken.

Donderdag 14 juli 2016 beslist Oud-Heverlee Leuven op een buitengewone algemene vergadering over de toetreding van drie onafhankelijke leden tot zijn raad van bestuur. Het gaat om Vic Haenen, Diederik Vanbriel en Annelies Vroman. Vastgoedontwikkelaar Haenen is een voormalig bankier en was in 1996 kortstondig financieel topman bij VTM. In de lijst van de Rijkste Belgen staat hij op plaats 213. Vanbriel is afdelingshoofd Infrastructuur en Logistiek van het Agentschap Sport Vlaanderen. Vroman is regiomanager sport van de stad Leuven en al actief binnen de vrouwenwerking O-H-Elle.

De toetreding van het drietal is een rechtstreeks gevolg van de doorlichting die de stad Leuven van OHL liet maken. De aangestelde bedrijfsrevisor stelde daarbij een aantal ongerijmdheden vast als gevolg van de dubbele clubstructuur met enerzijds een vzw en anderzijds een cvba met sociaal oogmerk. Dat leidde tot verwarring en onduidelijke geldstromen. In februari 2016 formuleerde de revisor een aantal aanbevelingen, waarmee OHL aan de slag ging.

Problematisch in de oude beleidsstructuur was dat meerdere bestuursleden tegelijk ook operationele taken uitoefenden. In de nieuwe structuur wordt daarom een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het dagelijks bestuur en de raad van bestuur. Die laatste zal niet langer operationeel tussenbeide komen, maar zich uitsluitend toeleggen op de middellangetermijnstrategie en controle uitoefenen op de dagelijkse werking. Als de drie externe kandidaten morgen hun benoeming aanvaarden, zal de raad van bestuur uit negen leden bestaan, met voortaan een meerderheid van niet-uitvoerende bestuurders. De aanstelling van Wim De Corte als sportief directeur ter vervanging van sponsor-bestuurder Luc Denteneer was al een eerste stap naar deugdelijk bestuur.

OHL gaat nog verder. Van bij haar oprichting in 2002 was de fusieclub gebouwd rond een lokaal verankeringsmodel. Daar stapt ze nu van af. Om het aantrekken van investeerders mogelijk te maken zal OHL een vennootschap oprichten (een nv of een cvba), waarin het zijn professionele voetbalactiviteiten zal onderbrengen. Investeerders zullen daarin een meerderheid van de aandelen kunnen bezitten, zoals dat onder meer ook bij KV Kortrijk en Excel Mouscron het geval is.

Waarom OHL dit nu allemaal doet? Sinds 2004 stond de stad Leuven de club al vijf renteloze leningen toe, samen goed voor een dikke 10 miljoen euro. Op 15 juni 2016 kwam daar een bijkomende lening van 1,5 miljoen euro (tegen 2 % rente) bij voor de bouw van de nieuwe tribune, maar onder de opschortende voorwaarde dat OHL de aanbevelingen van de revisor opvolgt. Dat doet het nu.

JAN HAUSPIE

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier