Christian Vandenabeele
Christian Vandenabeele Freelancejournalist

De eerste zaak voor de Ethische Commissie van de Profliga is een klacht van Charleroi tegen Cercle Brugge. Charleroi legde een brief van managing director Yvan Vandamme en een afdruk van een VRT Teletekstpagina voor. In het aangetekend schrijven van 13 januari staat dat de raad van bestuur van Cercle naar aanleiding van de gebeurtenissen en de ontvangst na de heenwedstrijd besliste dat er na Cercle-Charleroi geen receptie georganiseerd wordt met de bestuursdelegaties van beide ploegen, maar dat de bestuurders van Charleroi vóór, tijdens en na de wedstrijd in het logegebouw aan een voor hen gereserveerde tafel terechtkunnen voor een koffie. De kopie van Teletekstpagina 513 van 22 februari haalt aan dat Cerclewoordvoerder Pol Van Den Driessche gezegd zou hebben dat het bestuur van Charleroi niet hartelijk ontvangen zal worden tijdens de inhaalmatch van beide clubs op 24 februari.

Ter herinnering: na Charleroi-Cercle (0-4) van 12 september 2009 deden zich in de spelerstunnel incidenten voor. Cercle diende een klacht in wegens ‘bedreigingen en beledigingen’, Charleroi deed hetzelfde wegens ‘provocaties’. In het scheidsrechtersverslag staat onder meer dat er Charleroispelers aanstalten maakten om tot aan de Cerclekleedkamer te geraken; en dat Mogi Bayat door het dolle heen was, onder een steward door glipte, Glen De Boeck te lijf wilde gaan en zei dat hij nu wist waarom hij bij Anderlecht was buitengegooid, namelijk omdat hij een stuk crapuul zou zijn. Het Sportcomité legde Charleroi toen een voorwaardelijke straf op: als er zich vóór 30 juni 2010 nog eens problemen voordoen bij een thuiswedstrijd, moet het er een achter gesloten deuren spelen.

Vorige week liet de Ethische Commissie de betrokken clubs weten dat het vaststelt dat er geen Profligareglement bestaat dat de wijze van ontvangst van de bestuursleden van bezoekende ploegen bij wedstrijden tussen de leden van de Profliga regelt en dat het niet tot haar bevoegdheid behoort om dit te regelen. Zonder reglementering van KBVB of Profliga staat het elke club dus vrij om zelf te bepalen op welke wijze hij de bezoekende club ontvangt. Niettemin is de Ethische Commissie van oordeel dat de clubs elkaar moeten behandelen met respect, hoffelijkheid en in een geest van fair play en zich gastvrij moeten opstellen ten overstaan van de bezoekende ploeg. In deze context is ze van oordeel dat er ook een signaal naar de buitenwereld gegeven zou kunnen worden, mochten de voorzitters van beide clubs naar het voorbeeld van de Primera División op de wedstrijd naast elkaar in de tribune zitten. Daarom acht ze het noodzakelijk dat de raad van bestuur van de Profliga een kader creëert waarbinnen de ontvangst van de bezoekende ploeg (parking, ticketing, receptie, …) wordt geregeld.

De Ethische Commissie is bevoegd voor het vaststellen en sanctioneren van inbreuken op de Ethische Code, alsook belast met het verlenen van advies op vraag van personen en clubs die zich in een belangenconflict bevinden. De Ethische Code werd op 9 oktober vastgelegd in de raad van bestuur van de Profliga en trad op 6 november in werking. Ze wordt overtreden, stipuleert artikel 4, ‘wanneer er sprake is van gedrag of uitlatingen waardoor het betaald voetbal in diskrediet wordt gebracht (negatieve beeldvorming) of de relatie onder clubs in het gedrang komt, zoals onder meer: onbehoorlijk gedrag tegenover gastheerschap, hoffelijkheid, …’ S

CHRISTIAN VANDENABEELE

‘Clubs moeten elkaar behandelen met respect, hoffelijkheid en in een geest van fair play.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier