Reactie Jean-Luc Dehaene

Onder de titel ‘Revolutie van Jan Breydel’ verwijst u in het artikel naar een “etentje in restaurant Siphon aan de Damse vaart” waar ik een bespreking zou gehad hebben met Michel D’Hooghe en Bart Verhaeghe. U vermeldt erbij dat Pol Jonckheere van niets wist, hierbij insinuerend dat dit etentje bedoeld was om achter zijn rug te complotteren. Het feit dat u verwijst naar “iemand van de vereniging” die dit aan Pol Jonckheere zou hebben vermeld, ontslaat u niet van het controleren van de feiten. Pol Jonckheere kon van niets weten gezien dit etentje nooit heeft plaatsgehad. Hoewel ik al van in mijn jeugd het restaurant Siphon ken en waardeer en er nog steeds graag kom, ontken ik met klem er ooit samen te hebben gezeten met Bart Verhaeghe en Michel D’Hooghe. Ik heb trouwens nooit en nergens met beide heren over het reilen en zeilen van Club Brugge overlegd. Ik was zelfs niet op de hoogte van de opdracht die Pol Jonckheere aan Bart Verhaeghe had toevertrouwd. Dat is ook volkomen normaal: ik ben misschien de bekendste supporter van Club, maar ik ben geen lid van het bestuur. Dat de bestuursleden volledige discretie konden bewaren over de opdracht die aan Bart Verhaeghe werd toevertrouwd, siert hen trouwens. Het is dan ook des te betreurenswaardiger dat u het nodig acht er allerlei complottheorieën bij te verzinnen. Helemaal onaanvaardbaar is dat u er mij bij betrekt terwijl ik er niets mee te maken heb. Ik ben goed bevriend met Pol Jonckheere, Michel D’Hooghe en Bart Verhaeghe en wens dat ook zo te houden.

Reactie Michel D’Hooghe

Ter bevestiging van mijn telefonisch onderhoud met uw redacteur heb ik de eer u te melden dat de informatie, waarbij ik samen gezeten zou hebben met de heren Dehaene en Verhaeghe in restaurant Siphon, totaal onjuist is. Noch in het uitstekende restaurant Siphon, noch elders in de wereld, heb ik met beide heren een samenkomst gehad. Mijn enige rol in de wijzigingen van het organigram bij Club Brugge bestond erin, zoals alle andere leden van de raad van bestuur, om de voorzitter te steunen bij zijn initiatief om de heer Verhaeghe rechtstreeks te betrekken bij het beleid van onze Club.

Reactie Sport/Voetbalmagazine

Michel D’Hooghe bevestigde ons in dat telefonisch onderhoud dat hij wel degelijk in Damme tafelde met Jean-Luc Dehaene en andere vrienden op 2 januari, na afloop van het nieuwjaarsconcert in het Concertgebouw. Bart Verhaeghe bleek daar niet bij te zijn, een getuige van dat etentje heeft zich daarin vergist. Waarvoor onze excuses.

Al uw reacties en sportgerelateerde zoekertjes zijn welkom

bij Sport/Voetbalmagazine, Raketstraat 50 bus 5, 1130 Brussel of via e-mail : sportmagazine@roularta.be.

De redactie behoudt zich het recht voor teksten in te korten of te

weigeren. De schrijver moet zijn naam en woonplaats vermelden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier