Verandering puur om de verandering is zelden goed. De brave borst die de taak van omroeper in Jan Breydel op zich neemt, gilt voortaan bij elke treffer ‘ No sweat‘, waarop de modale toeschouwer hem schoorvoetend met ‘ No glory!’ van antwoord moet dienen. Deze stoffige leus van onder het zand der eeuwen halen lijkt niet de beste beslissing geweest, daar ze in voetbalcontext nogal misplaatst aandoet. Niet het minst omdat de slogan volgt na een doelpunt, een evenement dat meerdere malen per wedstrijd pleegt voor te komen.

Ook de gekunstelde hymne als openingstune van Stadion is een ietwat onwelkome verrassing, zo te horen inderhaast bij elkaar verzonnen door iemand die wel wat beters te doen had. De bedoeling is, geloof ik, allure en trots aan het programma te verlenen. Koning voetbal, enzovoort. Nou moe, sloeg men daar de bal even mis. Merkbare vertwijfeling maakt zich van het zangkoor meester als de partituur na een halve minuut nog altijd geen steek houdt, enkelen kunnen een hortende lach niet meer onderdrukken, maar dapper kelen ze voort, tot het bittere eind, terwijl het schip stuurloos ten onder gaat. Harde jongens, die Sängerknaben.

Dit zijn echter kleine dingen, die niet de potentie hebben het grote publiek mateloos te ergeren. Enkele gedwongen veranderingen in onze voetbalsferen dringen meer naar de voorgrond. Dan heb ik het voornamelijk over de verslaggeving, die enkele drastische wijzingen onderging. VTM trok het laken naar zich toe en mag vanaf nu voetbalminnend Vlaanderen vermaken op vrijdag-, zaterdag- en zondagavond. VTM veroverde het voetbal. En doet er vervolgens niets mee.

Ze kortwieken de samenvattingen ingrijpend, dit ten koste van veel noemenswaardige spelfasen die de final cut om duistere redenen niet halen, en huren spring-in-’t-veld Marc Degryse in om de boel aan elkaar te praten, in bewoordingen die iedereen zou moeten snappen. Hem valt niets kwalijk te nemen, hij is slechts slachtoffer van een wankel format. Ondertussen kijkt Tom Coninx hem peinzend aan van onder zijn wenkbrauwen, met zijn gedachten alreeds bij de volgende partij of mogelijks een tropische eilandengroep. En dan heb je uiteindelijk ook nog de commentatoren die de verslagen opluisteren met een zweem van desinteresse, alsof ze dan toch liever een cricketmatch van commentaar hadden voorzien. Afgaand op hun ongemakkelijke terughoudendheid hebben de meesten pas daags tevoren vernomen dat dit spel met z’n elven wordt gespeeld. Ik meende in een samenvatting de stem van de vaste VTM-weerman te herkennen. Het laat zich dan ook vermoeden dat een schriftje met vakterminologie gedurende het hele verslag niet van de reporter met dienst wijkt. In dit verband en evenzeer wat de aanpak in zijn geheel betreft, luidt mijn conclusie: ‘Dat kan grager.’

Al uw reacties en sportgerelateerde zoekertjes zijn welkom bij Sport/Voetbalmagazine, Raketstraat 50 bus 5, 1130 Brussel of via e-mail : sportmagazine@roularta.be.

De redactie behoudt zich het recht voor teksten in te korten of te weigeren. De schrijver moet zijn naam en woonplaats vermelden.

Robin Van Hulle, Roeselare

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier