door Lut Wille

Als de emotie, het quasi-professionalisme, het ontbreken van gezond verstand en andere dan sportieve belangen, hoogtij vieren bij een miljoenenclub met een vzw-structuur, dan kan er van alles fout lopen. Zoals bij KV Mechelen.

De vzw-wetgeving legt namelijk weinig formaliteiten op. Een vereniging zonder winstgevend doel kan worden opgericht voor een amateurploegje dat zijn inkomsten haalt uit een jaarlijkse kaartavond, maar even goed voor een profclub uit eerste klasse. Vzw’s genieten nu eenmaal van een gunstiger belastingsregime, wat vaak een doel op zich is, zonder dat het zo bedoeld werd door de wetgever. De sterkte van een vzw is zijn eenvoud, wat tegelijk echter ook zijn zwakte is. In een vzw-structuur sluipt makkelijk een niet-bedrijfsmatige cultuur binnen. In samenspel met drijfveren als eigenbelang, emotie, aanzien, macht… levert dat een gevaarlijke cocktail op.

De inmiddels alom bekende werkgroep wil het nieuwe KV Mechelen gaan leiden als een bedrijf. Dat zou steeds zo moeten zijn. Niettemin blijkt ook de werkgroep geen uitgewerkte juridische structuur te hebben. De rekening waarop geld kan/kon worden gestort voor de redding van KVM, blijkt een rekening te zijn die toebehoort aan drie personen. Een feitelijke vereniging dus, met alle risico’s van dien, want deze gelden zijn aldus eigendom van dit drietal. Meer nog : fiscaal kan dit beschouwd worden als diverse inkomsten in hun personenbelasting ! Immers, alle afspraken met de overige leden van de werkgroep of met de steunende supporters zijn niet afdwingbaar tegenover de fiscus.

Welke garanties worden er verder gegeven aan de geldschieters op integrale teruggave van hun geld als de redding uiteindelijk faalt ? De werkgroep heeft zeker werkingskosten, hoe kan dan iedereen volledig terugbetaald worden, zelfs met de beloofde interest ? Van 2500 mensen wordt een bijdrage van 1000 euro verwacht, waarover iedereen vroeg of laat zijn zeg zal willen doen. Voor sommigen zullen die 1000 euro een serieuze hap in het budget betekenen. Zal men hen op simpel verzoek hun geld terugstorten ? Want deze 1000 euro kunnen eigenlijk slechts teruggevorderd worden als de geldschieters een schriftelijk bewijs hebben, dat wil zeggen : een schuldbekentenis van de drie rekeninghouders. Getuigen en vermoedens worden immers niet aanvaard als bewijsmiddelen om een dergelijk bedrag terug te vorderen.

De werkgroep stelt enigszins voorbarig een bedrag voorop om KV Mechelen te redden, maar wát er gered moet worden, is nog altijd een relatief onbekende factor. Pas eind 2002 werden alle schuldvorderingen bij de vereffenaar verwacht. Of ex-voorzitter Van den Wijngaert zijn ingebrachte bedrijfsgelden kan recupereren, staat volgens de vereffenaar evenmin vast. De kans is niet onbestaande dat ook andere sponsors zich contractueel benadeeld voelen en hun betaalde sponsorbedragen zullen terugclaimen.

Maar naast alle grote en kleine schuldeisers staan de werknemers. Maandenlang onbetaald gevoetbald en dan ontslagen. De spelers verwachten terecht betaling van al het achterstallig loon en de verbrekingsvergoeding. Dat laatste kan, voor contracten met bepaalde duur, oplopen van 9 maanden tot 36 maanden, naargelang van de grootte van het loon.

Lut Wille is advocaat en bondsprocureur bij de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond (KBWB).

Van 2500 mensen wordt 1000 euro verwacht, waarover iedereen vroeg of laat zijn zeg zal willen doen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier