Volgende week houden de KBVB, de Pro League en de Nationale Voetballiga een vernieuwde organisatie boven de doopvont waarmee ze de kracht van het voetbal voortaan gezamenlijk en beter willen aanwenden ten voordele van sociale initiatieven in de maatschappij. Sport/Voetbalmagazine kreeg de eerste toelichting.

Met de oprichting van de Football+ Foundation geven de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), de Pro League (de eerste klasse) en de Nationale Voetballiga (de tweede klasse) vanaf dinsdag een mandaat aan een team van mensen om namens de Belgische voetbalwereld sociale initiatieven te steunen.

Plusteken

De Football+ Foundation wordt de opvolger van Open Stadion. Die vzw gold als een steunpunt en kenniscentrum voor eerste- en tweedeklassers die acties opzetten ten voordele van de samenleving. Het achterliggende idee was dat het voetbal een dusdanig krachtig platform is dat clubs gestimuleerd moeten worden om een positieve, sociale bijdrage te leveren aan de maatschappij, iets wat in pakweg Engeland al lang gebeurt.

Open Stadion groeide uit een initiatief dat ex-staatssecretaris voor Sociale Economie Els Van Weert in 2005 nam en was eerst een overheidsverhaal, ook qua financiële ondersteuning. Dik twee jaar geleden hing het voortbestaan van Open Stadion aan een zijden draadje toen ex-minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena enkel nog overheidsgeld in de vzw wilde pompen – zo’n 90.000 euro – als ook de voetbalwereld met centen over de brug kwam. “Wij hadden maanden voordien al beslist om vanuit de Pro League te werken aan een sociaal verhaal”, zegt Ludwig Sneyers, directeur-generaal van de Pro League. “In plaats van geld te steken in een parallelle werking hebben we toen besloten om te investeren in Open Stadion.” Zo werden naast de overheid ook de KBVB en de Pro League financiers van de vzw.

Desondanks bleef Open Stadion een organisatie naast de voetbalwereld. Daar schuilt een groot verschil met de Foundation. De opvolger van Open Stadion zal gehuisvest worden in de bondsgebouwen en een onderdeel worden van de voetbalwereld, die dus als het ware een sociale pijler naar zich toetrekt. Dat de term ‘voetbalwereld’ in dit verhaal én de KBVB én de Pro League én de Nationale Voetballiga omvat, is overigens vrij uniek. “Vaak zijn er dossiers waarbij we elk onze belangen hebben,” zegt Steven Martens, sinds 2011 secretaris-generaal van de KBVB, “hier gaat het om het belang van de maatschappij.”

De Foundation zal zich niet, zoals Open Stadion deed, focussen op de eerste- en tweedeklassers, maar op de hele Belgische voetbalwereld. Een van de bedoelingen is om een inventaris te maken van alle bestaande projecten. De Foundation staat ter beschikking om als kenniscentrum die projecten te ondersteunen en om nieuwe projecten te helpen ontwikkelen en stroomlijnen. Ideeën daaromtrent kunnen van de bond komen, van de Pro League of van de Liga, maar evengoed vanuit kleine clubs of de maatschappij. Voorts zal de Foundation gezien de steun van de hele voetbalwereld meer weerklank kunnen hebben dan Open Stadion.

In de communicatie van de Football+ Foundation wordt het plusteken uit de naam een centraal element. Dat plusteken vangt in één symbool de hele slagzin van de Nederlandse tegenhanger van Open Stadion, ‘Meer dan voetbal’.

DNA

“In de beleidsnota die ik na mijn aanstelling schreef,” aldus Steven Martens, “gaf ik aan dat we moeten denken aan ál onze stakeholders. Je ziet wat er nu gebeurt rond de Rode Duivels, waar we ons afgevraagd hebben hoe we de fans meer konden betrekken. Met het sociale aspect moet iets gelijkaardigs mogelijk zijn. Er is een brede sociale bevolking in en rond de stadions en we zitten in een wereld met een grote visibiliteit. Het voetbal beschikt over enorm veel kracht om sociale projecten vorm te geven.”

Een interessante vraag is of het de voetbalwereld in die mate menens is met haar engagement dat de Foundation ook meer financiële steun zal krijgen dan Open Stadion. “Ik kan u niet iets zeggen wat nog niet beslist is,” aldus Martens, “maar dat is zeker bespreekbaar. De 125.000 euro per jaar die de bond tot nog toe gaf, is in alle geval verzekerd tot 2014.”

Het antwoord vanuit de Pro League klinkt anders. “Een duurzame sociale werking is geen verhaal van geld alleen”, aldus Sneyers. “Belangrijker dan het optrekken van de budgetten vind ik dat we de clubs zo ver krijgen dat ze projecten opzetten omdat ze echt geloven in dat sociale verhaal, niet omdat ze er centen voor krijgen. Overigens is het in ons geval te eng om enkel te kijken naar de 100.000 euro die wij elk jaar op tafel leggen ( en die ook vastligt tot 2014, nvdr). Verscheidene clubs uit de Pro League bouwden al een sterke sociale werking uit en hebben medewerkers die zich voltijds bezighouden met het sociale verhaal. Als je dat allemaal optelt, kom je aan een veelvoud van 100.000 euro.”

Vanuit de Voetballiga kreeg Open Stadion een symbolische bijdrage. “Omdat wij”, aldus Jacques Lefèvre van die Liga, “niet meer konden geven dan we hadden, de problematiek omtrent het tv-contract zal u niet onbekend zijn. Inmiddels staan de tweedeklassers hun uitzendrechten af aan Belgacom. Ik heb nu een mooi idee om met Belgacom een initiatief te nemen rond de Foundation.”

Jean Claude Van Rode, voorzitter van Open Stadion, besluit: “Op dit moment zijn al veel clubs zich ervan bewust dat ze een sociale werking moeten ontplooien, niet om hun imago te versterken, wel omdat het een essentieel onderdeel is van de voetbalwereld. De Foundation kan dat proces nog versterken. Sociale acties moeten deel uitmaken van het DNA van élke club. We willen iedereen in de samenleving daarvoor mobiliseren.”

Het volledige logo wordt op 25 september onthuld op het colloquium ‘Voetbal en samenleving, a winning team’ in de gebouwen van de KBVB. De Foundation is vanaf die dag te bereiken op: info@fplusf.be

DOOR KRISTOF DE RYCK

“Het voetbal beschikt over enorm veel kracht om sociale projecten vorm te geven.” Steven Martens, secretaris-generaal van de KBVB

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier