Donderdag beslist het uitvoerend comité van de Belgische voetbalbond of er naast de nationale koepel ook een Waalse en een Vlaamse vleugel komt. Wat komt er op u af? Herman Wijnants, lid van dat uitvoerend comité, beantwoordt tien vragen over de communautarisering.

1. Waarom is een splitsing nodig?

Herman Wijnants: “De laatste jaren hebben we geconstateerd, zonder dat we daar kwaad om werden, dat ploegen uit de andere taalgebieden in ons land steun kregen van hun overheid. Die ploegen hebben daarover geregeld zelf cijfers gecommuniceerd via de media. Zo kreeg Bergen van ElioDi Rupo 15 miljoen euro. Jean-PierreDetremmerie investeerde tussen de 10 en 15 miljoen euro in Moeskroen. Standard kreeg 7,5 miljoen euro voor de jeugdwerking. Doornik kreeg een stadion, Virton ook. Minister Guy Vanhengel meldde ons vorige week dat hij alleen voor de Brusselse clubs 20 miljoen euro ter beschikking heeft. Wij juichen dat toe, zo komt ons voetbal vooruit. Charleroi kreeg naar aanleiding van EURO 2000 een nieuw stadion en men spreekt er nu voor 2013 over alweer een ander nieuw stadion. Aan Vlaamse kant is er niks. Is dat op de duur geen competitievervalsing? Die ‘brug’ wordt nu geopend, op voorwaarde dat er een Vlaamse vleugel komt.”

2. Komt de splitsing er alleen op vraag van de politici?

“De druk komt van hen, dat is zo. Al zeven, acht jaar krijgen wij de vraag. Mensen zeggen nu dat de verkiezingen van volgend jaar ermee te maken hebben. Dat speelt aan Vlaamse kant, ja. Franstalige of Brusselse clubs krijgen het geld zo, zonder die voorwaarde. Als bij ons die voorwaarde wél van toepassing is, waarom hebben zij daar dan wat tegen? Wij zijn niet jaloers, maar we willen ook wat. Het is wat opportunistisch, ik geef dat toe, maar anderzijds is er wel de realiteit van het land. Wij zijn de voorbije weken bij politici uit de drie grote Vlaamse partijen geweest en zij hebben ons allemaal verzekerd dat sport nooit meer federale materie wordt. Aan Vlaamse kant wil men zich houden aan de wetgeving, dus rest ons weinig anders dan ons aan te passen aan de staatsstructuur.”

3. Welke zijn de financiële voordelen van een splitsing?

“Als er een Vlaamse vleugel komt, krijgen we elk jaar, en dat is alvast vastgelegd voor tien jaar, 2,5 miljoen euro aan werkingsmiddelen. Daarnaast ook 50 miljoen euro ter investering in nieuwe stadions. Bert Anciaux geeft dit jaar al subsidies aan de gemeenten. Een stuk gaat naar kunstgrasvelden, een ander deel naar jeugdwerking. Per ploeg kreeg je in het eerste geval maximaal 17.500 euro aan steun en in het tweede geval 10.000 euro. Iedereen die een goed dossier had, kreeg dat geld uitbetaald. Vanaf volgend jaar wordt dat anders geregeld. Elke gemeente krijgt 0,80 euro per inwoner en mag dat bedrag besteden aan jeugd en infrastructuur. Er is één voorwaarde die ons rechtstreeks treft. Het geld mag niet gaan naar een club die lid is van een unitaire bond. Dat staat zo duidelijk aangegeven. Opnieuw: het is de politiek die wat druk legt, die zich streng aan de wetgeving houdt.”

4. Gaan Vlaamse en Waalse vleugel zich afscheuren en apart bij de UEFA en de FIFA aansluiten?

“Neen. Wij blijven onder de koepel van de KBVB, maar voeren een dubbele aansluiting in. Een Vlaamse club sluit aan bij de voetbalbond én bij de Vlaamse vleugel. De lidgelden kunnen we opsplitsen, een deel naar de bond en een ander deel naar de Vlaamse vleugel.”

5. Komt er een Vlaamse en een Waalse eerste klasse?

“Neen. Dat wordt door de overheid niet gevraagd en is door ons niet gewild. Alles blijft zoals het is. De provincies zijn nu al gesplitst en de nationale reeksen daarboven blijven bestaan. Aanvankelijk was het zo dat alleen de jeugd zich zou aansluiten bij de Vlaamse vleugel, nu kan dat ook met de A-ploeg. Beide blijven ‘nationaal’ spelen. Vervelend is nu wel een plotse Waalse tegeneis, onlangs geformuleerd in een brief door de Franstalige minister van Sport Michel Daerden. Die wil dat de regionalisering bij de jeugd wordt doorgetrokken tot boven én dat die alleen regionaal speelt. De Vlaamse overheid wil dat niet. De min 16-jarigen van Genk mogen van hen wél nog tegen Standard voetballen. Van de Waalse minister van Sport mag dat niet.

“Als je dat doet, riskeer je een opleiding volgens twee snelheden en dan dreig je uit elkaar te groeien. Dat is onze bedoeling niet. Of is dit gewoon een manier om het oprichten van de twee vleugels te verhinderen?”

6. Verandert er iets voor de jeugd?

“Tot die Waalse eis er kwam, niks. De Vlaamse minister vraagt wel dat we topsporters opleiden, het is geen sociale subsidie. Het doel is onder meer beter te presteren op pakweg de Olympische Spelen. Dat vraagt de minister in alle sporten. Het moeilijke is dat het hier gaat om een ploegsport. En die moet nationaal spelen, want we zijn gebonden aan UEFA- en FIFA-normen. Zij zullen allicht hopen dat er wat meer Vlamingen in die ploeg spelen, maar dat zien we later wel. Het mag niet dat ze Walen uitsluiten uit een olympische ploeg, dat snapt u wel. In elk geval is er hierna geen excuus meer om niks aan jeugdopleiding te doen. Er komt steun voor accommodatie en werking, in het plan- Preud’homme zit een opleidingsver-goeding van 5000 euro per seizoen en we zijn ook nog eens van plan de duur van het eerste contract op zestien, nu maximaal 3 jaar, op te trekken naar 5 jaar. Dan kan je al wat meer eisen van je jeugdwerking.”

7. Wat gebeurt er met de Brusselse clubs?

“Die mogen kiezen. Voor de Vlaamse koepel of voor de nationale koepel. Uiteraard krijgen ze dan geen Vlaamse subsidies, ze kunnen niet van twee walletjes eten. Anderlecht zal allicht kiezen voor de plaats waar hun nieuwe stadion komt en wie dat financiert. Dat is het opportunisme van het moment, een houding die ik kan begrijpen.”

8. Komt er een Vlaamse en een Waalse ‘regionale’ ploeg, die ‘interlands’ gaat spelen?

“Neen, dat is helemaal niet de bedoeling.”

9. Krijgen de andere sporten nu minder geld?

“Neen. Er wordt niks afgenomen van het sportbudget dat nu al wordt verdeeld.”

10. Wat is de timing?

“De oprichting van onze nieuwe vzw is al gestemd. Het bestuur is samengesteld, we hebben een raad van bestuur van tien mensen en een dagelijks bestuur van zes mensen. Ik ben de eerste voorzitter, maar dat is slechts bijzaak. Die vzw moet nu worden erkend door Bloso, anders krijgen we geen subsidiëring. Die aanvraag tot erkenning moet binnen voor 1 december. Als die erkenning er niet komt, is het nu al over. Aanvankelijk stonden de Franstaligen even ver als wij, en zouden zij nu ook al hun vleugel hebben opgericht. Maar Philippe Collin (Anderlecht) was in Amerika en het is wat opzijgeschoven. Deze week bleek dan uit een brief van minister Daerden dat hij een andere visie op de hele zaak heeft. Vertragings-manoeuvres? Morgen/donder-dag wordt vanaf tien uur in het uitvoerend comité gepraat en in principe wordt om drie uur in de namiddag gestemd over die twee vleugels. Dat kan bij gewone meerderheid en in principe hebben de Vlamingen die. Op voorwaarde dat ze allemaal het plan steunen.” S

door peter t’kint

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier