Een interview wil ik niet geven,” zegt Willy Verhoost ter introductie, “maar als je hier toch iets over maakt, zou ik willen dat je tot het besluit komt dat ik niet degene ben voor wie ik soms gehouden word. Dat je beseft: die Verhoost werkt goed, die doet niets verkeerd.”

In oktober zei de voorzitter: ‘Amper 60 procent van de transfer van Maâzou is bij Lokeren beland.’ Nochtans is de club van oorsprong misnoegd en zit het scheef tussen u en Lassina Sirima, met wie u sinds 2003 nauw samenwerkte en die Maâzou aanbracht.

Willy Verhoost: “De club van oorsprong baseerde zich voor het berekenen van wat hen ten goede kwam op de transfersommen voor Maâzou die in de krant kwamen: tussen vijf en tien miljoen. Terwijl wij niet zo veel kregen. Daar gaat het over. Zij klaagden dat aan bij de FIFA. Wij wachten op de uitspraak van de FIFA.”

Als de FIFA zegt: betalen, dan betalen jullie?

“Natuurlijk! Het probleem is dat zij beweren dat wij tien miljoen ontvangen hebben.”

Hoeveel hebben jullie ontvangen? Iets meer dan drie miljoen?

“Drie.”

Jullie hadden toch een overeenkomst met Lassina Sirima, dat hij recht had op tien procent van de meeropbrengst voor elke speler die hij naar Lokeren brengt?

“Lokeren heeft geen enkele overeenkomst met CFO!”

Africa Foot ook niet?

“Africa Foot is iets anders. Als iemand meent recht te hebben op een bepaalde som, en daar bestaat een overeenkomst over, moet hij die maar tonen. Er is een overeenkomst, en al wat betaald moest worden, is betaald.”

De documenten die wij zagen, waren een overeenkomst tussen Lokeren, met u als vertegenwoordiger, en Lassina Sirima, van 14 oktober 2003 en één tussen hem en Africa Foot, met u als vertegenwoordiger, van 1 augustus 2008. Daarin staat dat Lokeren in het geval van Bancé en Africa Foot in het geval-Maâzou zich verbond om tien procent op de meerwaarde van de transfer te betalen aan Sirima Lassina.

“Niet waar. Er is enkel een overeenkomst met Africa Foot, die dateert van augustus 2008 en die zijn we nagekomen. Het kan niet dat u de papieren waarover u spreekt hebt gezien, want ze bestaan niet.”

Ze bestaan wel, maar ze zijn niet door u ondertekend.

“Voilà! Alle documenten die ik heb, zijn door ons beiden ondertekend. Ik heb u die getoond.”

Maar niet de inhoud, alleen de handtekeningen.

“De inhoud is iets tussen ons. De documenten die hij u toonde, zijn misschien de eerste versies van het project waar we aan werkten. U weet hoe dat gaat: ik heb een advocaat, hij ook, wij stellen iets op, zij reageren. Misschien worden daarbij wel twintig versies opgesteld. Wat telt, zijn de definitieve.”

Als zijn documenten niet geldig zijn, waarom hebt u dan wel een deel van de daarin vermelde overeenkomsten betreffende Bancé en Maâzou betaald, zoals blijkt uit de bankafschriften die wij zagen, via u aan hem?

“Het kan zijn dat de bepalingen op de papieren die u via hem zag, voor een deel overeenkomen met het definitieve akkoord, maar ik zeg nog eens dat ik betaald heb wat te betalen viel.”

Dat was niet 300.000 euro?

“Nee. Die man heeft gekregen waar hij krachtens de overeenkomst recht op had.”

Dus als hij zegt dat hij niet correct betaald is, dan liegt hij?

“Dan liegt hij.”

Als hij vindt dat hij meer moet krijgen, dan moet hij …

“… maar procederen!”

Vroeger werkte u samen met Alfred Raoul. Wat is daar verkeerd gelopen?

“Niets. Iedereen is op een gegeven moment zijn eigen weg gegaan.”

Waarom wil hij dan niet meer met u samenwerken?

“Wie zegt dat?”

Hijzelf.

“Daar is niets verkeerd gelopen. Alleen: zodra je zelf naar Afrika gaat, breng je zelf je spelers aan. Wij doen dat nu zelf.”

U bent ook geen lid van de club? Is dat niet eigenaardig, als sportief directeur?

“Ik heb daaraan gedacht, de voorzitter ook. Wie weet wat er gebeurt in de toekomst …”

U hebt ook op een bepaald moment uw managersvergunning aangevraagd.

“Ik heb ze nog steeds. Ik moest ze aanvragen, van de Vlaamse gemeenschap, omdat ik op zelfstandige basis werkte en niet binnen de structuur van de club. Maar ik heb ze nooit gebruikt.”

Waarom bent u in 1997 bij Moeskroen ontslagen?

“Dat weet ik nog altijd niet. Misschien omdat de voorzitter alle publiciteit voor zichzelf wilde.”

Was het niet omdat u achter zijn rug de hoofdsponsor benaderde om met u mee te gaan naar Kortrijk?

“Allee, wat is dat nu? Kortrijk, dat was toen een kleine club, die zaten in tweede klasse. Wie durft zoiets te beweren?”

Detremmerie zelf.

“Allee zeg. Dat gelooft toch niemand? Ik kende de voorzitter van Kortrijk wel, maar nooit heb ik eraan gedacht naar daar te gaan.”

Er lopen ook processen met Afrikaanse spelers die Lokeren verlaten hebben. “Dat klopt. Daarover kan ik niets zeggen, zolang de procedure loopt.”

Is het toeval dat bijna alle klachten van Afrikaanse spelers komen?

“Het zijn enkel de Afrikaanse spelers die klacht indienden via de vakbond. Maar we gaan zien wat de rechtbank zegt.”

In eerste instantie zijn jullie veroordeeld in twee zaken.

“Niet waar.”

Jullie zijn wel in beroep gegaan. Dat komt in maart voor.

“Ge zijt wel goed op de hoogte.”

Een paar jongens heeft intussen een da-ding aanvaard en brak de rechtszaak af.

“Wie bijvoorbeeld?”

Bancé bijvoorbeeld.

“Wij hadden een dading met alle spelers, ook met degenen die nu toch in proces gingen. Allemaal hebben ze dat getekend.”

Voor hun contract afgelopen was.

“Alle dadingen werden gesloten na beëindiging van de contracten.”

Hoe komt het dat veel Afrikanen, eens hier weg, kwaad zijn op u?

“Dat gaat nu eenmaal zo. Als ze hier aankomen, zijn ze in de wolken met de kans die ze hier krijgen en ben ik hun papa. Als hun carrière afgelopen is, en die niet gebracht heeft wat ze ervan verwachtten, en sommigen hier in de werkloosheid belanden, ben ik de boeman. Ik kan daarmee leven.”

Al die problemen hebben u niet doen afzien van uw visie dat Lokeren vooral met Afrikanen moet werken?

“Met hoeveel Italianen speelt Inter in de Champions League? Maar als wij volgend jaar zeven Belgen moeten hebben, zullen we die hebben.”

Wat hebt u tegen Belgen? Zijn ze te duur?

“Waarom zouden Belgen te duur zijn? Iedereen weet dat je buitenlanders van buiten de EU meer moet betalen. Maar als je spreekt van Belgische aanvallers, dan wordt het moeilijk.”

Jullie hebben toch ook Afrikaanse verdedigende spelers?

“Ja? Wie?”

El Mouataz, Gueye, Tiko.

“Dat klopt. Maar Belgische spitsen vinden we niet. Lukaku is een Belg, maar het is eigenlijk een Afrikaan. Voor een goeie spits moet je veel betalen.”

Je kunt ze ook vormen. Was Stijn De Wilde geen goeie spits?

“Hij speelt in tweede klasse bij Beveren niet mee!”

Bij jullie speelde hij vorig jaar wel goed. In eerste klasse.

“Wij hebben hem een verbeterd contract gegeven, maar hij wilde garanties dat hij zou spelen! Wij gaan trachten die zes, zeven Belgische spelers die we nodig hebben, uit eigen jeugd te halen. Overmeire is er al, Tshimanga ook, Deloose en De Bock komen eraan.”

In het verleden gingen die wel eens gratis weg, zoals Jelle Van Damme.

“Nu zijt ge bezig met een zaak van tien jaar geleden. We hebben er misschien honderd wél een contract gegeven die het niet gemaakt hebben. Jullie oordelen achteraf, maar wij moeten het tevoren inschatten. Dat is niet gemakkelijk, hoor.”

U stuurt de politiek bij omdat de reglementen veranderd zijn?

“Natuurlijk. Vroeger hadden we misschien tien Afrikanen in de kern, nu hebben we gezegd: maximaal vier of vijf. Liefst aanvallende spelers of middenvelders. Die Afrikanen moeten wel een meerwaarde bieden. Maar eer ze die meerwaarde kunnen brengen, moet je ze minstens een jaar, soms twee jaar houden. Je moet wat geduld met ze hebben.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier