Zaterdag vergadert het Uitvoerend Comité over de hervormingsvoorstellen die RogerVanden Stock eind december op tafel legde als conclusies van het zogenaamde strategisch comité. Toen werd beslist dat iedereen tegen de volgende vergadering, nu dus, zijn achterban moest raadplegen om een standpunt te formuleren. In het voorstel van Vanden Stock wordt de dagelijkse leiding van de KBVB in handen gelegd van een directeur-generaal. Die staat aan het hoofd van vijf departementen : een sportief-medische cel, een financiële, een juridische, een commerciële en een cel voor human research. Michel Preud’homme heeft geen belangstelling voor de job van directeur-generaal, hij wil wel de sportieve cel leiden. Vanden Stock wil ook geen directeur-generaal worden, maar wel het zogenaamde Federaal Comité voorzitten. Dat is de nieuwe naam van het in aantal nog wat uitgebreide Uitvoerend Comité. Voor de functie van nieuwe directeur-generaal werd al de naam van Jean-Marie Philips en Alain Courtois naar voor geschoven, maar Henegouwer David Delferrière zou ook iemand van buitenaf op het oog hebben. Iemand van Dexia. Althans, dat meenden vorige week sommigen te concluderen uit een gesprek tussen Delferrière en Vanden Stock, waarin gezegd werd dat ‘die man van Dexia niet te lang meer kon wachten… ‘

Delferrière, een werknemer van Dexia, ontkende dat zaterdag : “Ik heb helemaal niemand van de bank op het oog. Het probleem stelt zich ook niet direct, de huidige directeur-generaal Jean-Pierre Houben is nog tot medio 2007 in dienst. We hebben alle tijd om rustig een profiel op te stellen.”

Ook Vanden Stock is nog geen voorzitter van de federale raad. De voorzitter van Anderlecht kreeg vrijdag tegenwind uit eigen hoek, van de profliga. Tot een stemming kwam het niet, maar de meerderheid, op Standard en uiteraard Anderlecht na, is tegen een duomandaat. Of je bent clubvoorzitter of je bent voorzitter van de bond, ook al trachtte de betrokkene die functie te minimaliseren door te zeggen dat de directeur-generaal alle macht heeft en het Federaal Comité voorzitten maar een protocollaire functie is.

Het voorstel om de splitsing tussen profs en amateurs te maken vanaf derde klasse kan evenmin op unanimiteit rekenen. Hier liggen vooral de ploegen uit de lagere afdelingen dwars. Zij willen die splitsing, nodig om bij de politiek staatssteun voor de jeugdopleiding los te weken, pas zien vanaf provinciale.

PTK

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier