'We hebben twee enquêtes opgesteld', zegt Gert Van Looy, games manager van het BOIC. 'Een voor de coaches, technische directeurs en teammanagers van alle olympische sporten. Plus een enquête voor de Belgische atleten die voor een ...

'We hebben twee enquêtes opgesteld', zegt Gert Van Looy, games manager van het BOIC. 'Een voor de coaches, technische directeurs en teammanagers van alle olympische sporten. Plus een enquête voor de Belgische atleten die voor een olympische selectie in aanmerking komen. 'Kort samengevat hebben we naar twee zaken gepeild. Eén: naar de actuele uitdagingen. Hoe ze hun trainingen nu organiseren, welke hinder ze ondervinden van de gedeeltelijke lock down, hoe eventuele problemen kunnen worden opgelost. En twee: naar hun mening over wanneer de Olympische Spelen volgens hen het best plaatsvinden: deze zomer, zoals gepland, in de herfst van dit jaar, of volgend jaar, in de zomer van 2021. We hebben ook gevraagd naar eventuele voor- en nadelen van elk tijdstip.'Wanneer we alle ingevulde enquêtes hebben ontvangen, zullen we dat intern bespreken en daaruit conclusies opmaken", aldus Van Looy. "Het is nog niet beslist of we die zullen communiceren naar de buitenwereld, ook ons standpunt over een mogelijk uitstel van de Spelen (zoals andere buitenlandse olympische comités, onder meer die van de VS, Canada en Australië, al hebben gedaan, nvdr).'