De belangrijkste wijziging is de olympische kwalificatieperiode, die open blijft tot 29 juni 2021. Internationale federaties kunnen die periode op eigen verzoek wel vroeger afsluiten. De kwalificatiesystemen worden zo snel mogelijk herbekeken, om zo zekerheid te geven aan atleten en nationale olympische comités.

Eerder afgedwongen quotaplaatsen voor atleten en nationale comités blijven geldig. In totaal werd 57 procent van de quotaplaatsen al toegewezen, ongeveer vijfduizend atleten kunnen zich nog plaatsen voor de Spelen. De uiteindelijke beslissing om een atleet al dan niet te selecteren, ligt zoals altijd bij de nationale olympische comités.

In de kwalificaties is het prioritair dat de nieuwe periode bij elke sport zoveel mogelijk lijkt op de vorige. Internationale federaties worden aangespoord om weggevallen kwalificatiemomenten te vervangen door evenveel nieuwe mogelijkheden. Waar de kwalificatie afhing van een ranking, ligt de verantwoordelijkheid bij de internationale federaties om een nieuwe ranking op te stellen.

'Het IOC beseft de gevoeligheden van dergelijke beslissingen', klinkt het in de mededeling. 'Er moet een balans gevonden worden tussen het beschermen van reeds geplaatste atleten en de beste atleten van 2021 de kans geven zich alsnog te kwalificeren.'

Aangezien de eerder behaalde kwalificaties voor atleten geldig blijven, wordt het mogelijk gemaakt voor internationale federaties om de leeftijdsgrens - indien nodig - op te trekken, opdat geplaatste atleten ook in de zomer van 2021 de leeftijdsgrens niet zouden overschrijden, op voorwaarde dat de gezondheid van de sporters daarmee niet in gevaar gebracht wordt. Wat de minimumleeftijd betreft mogen de internationale federaties zelf beslissen of atleten die niet kwalificeerbaar zijn in 2020, maar wel in 2021, uiteindelijk aan de Spelen mogen deelnemen.

De belangrijkste wijziging is de olympische kwalificatieperiode, die open blijft tot 29 juni 2021. Internationale federaties kunnen die periode op eigen verzoek wel vroeger afsluiten. De kwalificatiesystemen worden zo snel mogelijk herbekeken, om zo zekerheid te geven aan atleten en nationale olympische comités. Eerder afgedwongen quotaplaatsen voor atleten en nationale comités blijven geldig. In totaal werd 57 procent van de quotaplaatsen al toegewezen, ongeveer vijfduizend atleten kunnen zich nog plaatsen voor de Spelen. De uiteindelijke beslissing om een atleet al dan niet te selecteren, ligt zoals altijd bij de nationale olympische comités. In de kwalificaties is het prioritair dat de nieuwe periode bij elke sport zoveel mogelijk lijkt op de vorige. Internationale federaties worden aangespoord om weggevallen kwalificatiemomenten te vervangen door evenveel nieuwe mogelijkheden. Waar de kwalificatie afhing van een ranking, ligt de verantwoordelijkheid bij de internationale federaties om een nieuwe ranking op te stellen. 'Het IOC beseft de gevoeligheden van dergelijke beslissingen', klinkt het in de mededeling. 'Er moet een balans gevonden worden tussen het beschermen van reeds geplaatste atleten en de beste atleten van 2021 de kans geven zich alsnog te kwalificeren.' Aangezien de eerder behaalde kwalificaties voor atleten geldig blijven, wordt het mogelijk gemaakt voor internationale federaties om de leeftijdsgrens - indien nodig - op te trekken, opdat geplaatste atleten ook in de zomer van 2021 de leeftijdsgrens niet zouden overschrijden, op voorwaarde dat de gezondheid van de sporters daarmee niet in gevaar gebracht wordt. Wat de minimumleeftijd betreft mogen de internationale federaties zelf beslissen of atleten die niet kwalificeerbaar zijn in 2020, maar wel in 2021, uiteindelijk aan de Spelen mogen deelnemen.