"Ik heb nooit enige grensoverschrijdende handelingen gesteld zoals onaangepaste aanrakingen of atleten op de schoot nemen. Ik heb nooit dergelijke gedragingen van trainers onder mijn verantwoordelijkheid geduld, nog en ik heb nooit een klacht in die zin ontvangen vanwege een atleet, niet in persoon, niet als verantwoordelijke in de Judofederatie. Ik kan dus ook nooit atleten geschorst hebben wegens die klachten zoals ten onrechte beweerd wordt in interviews in de Standaard", citeert Sporza de verklaring.

Strakke kleding

"De verhalen van strakke kleding voor conditietrainingen onder leiding van onze conditietrainers kloppen, maar dit is om strikt technische redenen (houding van het lichaam) en niet om redenen aangehaald in de kranten. Ik heb nooit deelgenomen aan zogenaamde 'wilde feesten', 'zuippartijen', 'gemengde saunafestijnen'. Het enige dat mij kan verweten worden is dat ik inderdaad ooit eens in groep gelachen heb met dubbelzinnige opmerkingen van een bende uitgelaten sporters tijdens een trainingskamp. Hierbij werden echter nooit individuen geviseerd, laat staan aangevallen. Het is mijn indruk dat de klacht van Ann Simons die daarbij ook aanwezig was zich vooral op dit laatste toespitst. Ik moet er wel bij vermelden dat Ann op dat ogenblik al 25 jaar was."

Rechtbank

"Ik heb nooit kennis gehad van enige klacht wegens grensoverschrijdend gedrag. Ik wil eraan toevoegen dat wij (de Judofederatie, nvdr.) een strikt beleid hebben wat misbruik betreft en ik juich dit toe", aldus de coach. Enkel de rechtbank is de geëigende instantie om zulke ernstige persoonlijke aantijgingen te beslechten, aldus de coach die zijn goede naam en faam "zeker voor de rechter zal verdedigen. Ik zie met vertrouwen uit naar een uitspraak."

Oproep rond seksueel misbruik in Belgisch profvoetbal

"Ik heb nooit enige grensoverschrijdende handelingen gesteld zoals onaangepaste aanrakingen of atleten op de schoot nemen. Ik heb nooit dergelijke gedragingen van trainers onder mijn verantwoordelijkheid geduld, nog en ik heb nooit een klacht in die zin ontvangen vanwege een atleet, niet in persoon, niet als verantwoordelijke in de Judofederatie. Ik kan dus ook nooit atleten geschorst hebben wegens die klachten zoals ten onrechte beweerd wordt in interviews in de Standaard", citeert Sporza de verklaring. "De verhalen van strakke kleding voor conditietrainingen onder leiding van onze conditietrainers kloppen, maar dit is om strikt technische redenen (houding van het lichaam) en niet om redenen aangehaald in de kranten. Ik heb nooit deelgenomen aan zogenaamde 'wilde feesten', 'zuippartijen', 'gemengde saunafestijnen'. Het enige dat mij kan verweten worden is dat ik inderdaad ooit eens in groep gelachen heb met dubbelzinnige opmerkingen van een bende uitgelaten sporters tijdens een trainingskamp. Hierbij werden echter nooit individuen geviseerd, laat staan aangevallen. Het is mijn indruk dat de klacht van Ann Simons die daarbij ook aanwezig was zich vooral op dit laatste toespitst. Ik moet er wel bij vermelden dat Ann op dat ogenblik al 25 jaar was." "Ik heb nooit kennis gehad van enige klacht wegens grensoverschrijdend gedrag. Ik wil eraan toevoegen dat wij (de Judofederatie, nvdr.) een strikt beleid hebben wat misbruik betreft en ik juich dit toe", aldus de coach. Enkel de rechtbank is de geëigende instantie om zulke ernstige persoonlijke aantijgingen te beslechten, aldus de coach die zijn goede naam en faam "zeker voor de rechter zal verdedigen. Ik zie met vertrouwen uit naar een uitspraak."Oproep rond seksueel misbruik in Belgisch profvoetbal