Team Atletiek Vlaanderen houdt vanaf 1 januari 2017 op te bestaan. 'Dan wordt de jaarlijkse subsidie die de vzw Atletiek Vlaanderen ontvangt van het Departement Sport van de Vlaamse gemeenschap stopgezet. Dit betekent dat de werking van de vzw Atletiek Vlaanderen niet kan worden voortgezet', laat Atletiek Vlaanderen woensdag weten in een persmededeling. Het team zorgde al jaren voor financiële ondersteuning voor jonge, beloftevolle atleten.

Atletiek Vlaanderen laat weten dat een en ander kadert in het nieuwe Topsportactieplan van de Vlaamse gemeenschap. 'Het stopzetten van de werking van de vzw Atletiek Vlaanderen kadert in het nieuwe decreet op de Vlaamse sportsector waarbij wordt ingezet op efficiëntiewinst en op het afbouwen van parallelle structuren', klinkt het in de mededeling.

Concreet gaat in het nieuwe Vlaamse topsportplan, dat de Olympische Spelen van 2020 voorbereidt, het grootste deel van het budget niet langer naar sporttakken, maar naar beloftevolle sporters. 'De bestuurders van de vzw Atletiek Vlaanderen betreuren dat er op deze manier een einde komt aan de nochtans succesvolle sportieve werking van het team Atletiek Vlaanderen. Ze rekenen er op dat beloftevolle jongeren in de atletiek in de toekomst volwaardige kansen blijven krijgen en dat de Vlaamse Atletiekliga de sportieve werking voor deze jongeren op een even kwaliteitsvolle manier voortzet.'

Team Atletiek Vlaanderen houdt vanaf 1 januari 2017 op te bestaan. 'Dan wordt de jaarlijkse subsidie die de vzw Atletiek Vlaanderen ontvangt van het Departement Sport van de Vlaamse gemeenschap stopgezet. Dit betekent dat de werking van de vzw Atletiek Vlaanderen niet kan worden voortgezet', laat Atletiek Vlaanderen woensdag weten in een persmededeling. Het team zorgde al jaren voor financiële ondersteuning voor jonge, beloftevolle atleten. Atletiek Vlaanderen laat weten dat een en ander kadert in het nieuwe Topsportactieplan van de Vlaamse gemeenschap. 'Het stopzetten van de werking van de vzw Atletiek Vlaanderen kadert in het nieuwe decreet op de Vlaamse sportsector waarbij wordt ingezet op efficiëntiewinst en op het afbouwen van parallelle structuren', klinkt het in de mededeling. Concreet gaat in het nieuwe Vlaamse topsportplan, dat de Olympische Spelen van 2020 voorbereidt, het grootste deel van het budget niet langer naar sporttakken, maar naar beloftevolle sporters. 'De bestuurders van de vzw Atletiek Vlaanderen betreuren dat er op deze manier een einde komt aan de nochtans succesvolle sportieve werking van het team Atletiek Vlaanderen. Ze rekenen er op dat beloftevolle jongeren in de atletiek in de toekomst volwaardige kansen blijven krijgen en dat de Vlaamse Atletiekliga de sportieve werking voor deze jongeren op een even kwaliteitsvolle manier voortzet.'