Er is vandaag geen uitspraak gedaan. Voorzitter Wynsdau en zijn bijzitters maakten na beraadslaging hun beslissing bekend om in dit stadium de procedure te schorsen. De rechtbank wil voorkomen dat het dossier wordt opgedeeld tussen de arbeidsrechtbank en de correctionele rechtbank, die in het vervolg mogelijk zal gevat worden, met het risico op twee tegenstrijdige beslissingen omtrent Sébastien Delferière. De scheidsrechter werd op 10 oktober verhoord door een onderzoeksrechter, in het onderzoek naar mogelijke fraude en matchfixing in het Belgische voetbal. Daags nadien werd zijn schorsing door de KBVB publiekelijk bekendgemaakt, zonder dat de betrokkene zelf werd gehoord. Op 15 oktober volgde dan zijn ontslag als scheidsrechter voor zware fout. De redenen voor dit ontslag, aldus de advocaten van de KBVB, zijn de verontrustende elementen die door de media werden onthuld, onder meer de relaties tussen Sébastien Delferière en een spelersmakelaar (Dejan Veljkovic, nvdr). "Geen enkel feit van matchfixing werd hem toegerekend. Zich baseren op een vermoeden om een ontslag wegens zware fout te beslissen is onaanvaardbaar", pleitte onder meer zijn advocaat vandaag voor de arbeidsrechtbank. Sinds 19 november heeft Sébastien Delferière een deel van zijn werk als bediende van de KBVB hernomen. (Belga)

Er is vandaag geen uitspraak gedaan. Voorzitter Wynsdau en zijn bijzitters maakten na beraadslaging hun beslissing bekend om in dit stadium de procedure te schorsen. De rechtbank wil voorkomen dat het dossier wordt opgedeeld tussen de arbeidsrechtbank en de correctionele rechtbank, die in het vervolg mogelijk zal gevat worden, met het risico op twee tegenstrijdige beslissingen omtrent Sébastien Delferière. De scheidsrechter werd op 10 oktober verhoord door een onderzoeksrechter, in het onderzoek naar mogelijke fraude en matchfixing in het Belgische voetbal. Daags nadien werd zijn schorsing door de KBVB publiekelijk bekendgemaakt, zonder dat de betrokkene zelf werd gehoord. Op 15 oktober volgde dan zijn ontslag als scheidsrechter voor zware fout. De redenen voor dit ontslag, aldus de advocaten van de KBVB, zijn de verontrustende elementen die door de media werden onthuld, onder meer de relaties tussen Sébastien Delferière en een spelersmakelaar (Dejan Veljkovic, nvdr). "Geen enkel feit van matchfixing werd hem toegerekend. Zich baseren op een vermoeden om een ontslag wegens zware fout te beslissen is onaanvaardbaar", pleitte onder meer zijn advocaat vandaag voor de arbeidsrechtbank. Sinds 19 november heeft Sébastien Delferière een deel van zijn werk als bediende van de KBVB hernomen. (Belga)