In de derde amateurklasse Voetbal Vlaanderen dienden enkele Vlaamse clubs in de Brusselse rand klacht in tegen de reeksindeling, omdat ze verre verplaatsingen naar Oost- en West-Vlaamse wilden vermijden. Na een evocatieprocedure en een verhaal bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) werden de initiële samenstellingen behouden. De Vlaamse clubs uit de derde amateurklasse wisten daardoor pas twee weken voor de start van de competitie in welke reeks ze zouden uitkomen. In de provincie Luik moest de start van de eerste en tweede provinciale reeksen ACFF uitgesteld worden, nadat meerdere clubs klacht hadden ingediend tegen de samenstelling van de reeksen. De KBVB wil dergelijke problemen voorkomen en stelt een duidelijke procedure op. Clubs die in lagere afdelingen dan de eerste amateurklasse uitkomen, krijgen tot een vooraf vastgelegde datum de kans om de voorgestelde reeksindelingen bij de kalendermanager aan te vechten. De bevoegde instanties houden al dan niet rekening met die opmerkingen en neemt een onderbouwde eindbeslissing. Daarna kunnen clubs enkel nog verhaal halen bij het BAS binnen een termijn van zeven dagen na de publicatie in Sportleven. Enkel het Uitvoerend Comité kan de reeksindeling nog herroepen als er inbreuken op het bondsreglement vastgesteld worden. Zoals voor de tweede en derde amateurreeksen ACFF al het geval was, wordt de reeksindeling voor de tweede en derde amateurklasse in Vlaanderen overgedragen aan Voetbal Vlaanderen. Voor de eerste klasse amateurs (ACFF en Voetbal Vlaanderen) blijft de KBVB verantwoordelijk. (Belga)

In de derde amateurklasse Voetbal Vlaanderen dienden enkele Vlaamse clubs in de Brusselse rand klacht in tegen de reeksindeling, omdat ze verre verplaatsingen naar Oost- en West-Vlaamse wilden vermijden. Na een evocatieprocedure en een verhaal bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) werden de initiële samenstellingen behouden. De Vlaamse clubs uit de derde amateurklasse wisten daardoor pas twee weken voor de start van de competitie in welke reeks ze zouden uitkomen. In de provincie Luik moest de start van de eerste en tweede provinciale reeksen ACFF uitgesteld worden, nadat meerdere clubs klacht hadden ingediend tegen de samenstelling van de reeksen. De KBVB wil dergelijke problemen voorkomen en stelt een duidelijke procedure op. Clubs die in lagere afdelingen dan de eerste amateurklasse uitkomen, krijgen tot een vooraf vastgelegde datum de kans om de voorgestelde reeksindelingen bij de kalendermanager aan te vechten. De bevoegde instanties houden al dan niet rekening met die opmerkingen en neemt een onderbouwde eindbeslissing. Daarna kunnen clubs enkel nog verhaal halen bij het BAS binnen een termijn van zeven dagen na de publicatie in Sportleven. Enkel het Uitvoerend Comité kan de reeksindeling nog herroepen als er inbreuken op het bondsreglement vastgesteld worden. Zoals voor de tweede en derde amateurreeksen ACFF al het geval was, wordt de reeksindeling voor de tweede en derde amateurklasse in Vlaanderen overgedragen aan Voetbal Vlaanderen. Voor de eerste klasse amateurs (ACFF en Voetbal Vlaanderen) blijft de KBVB verantwoordelijk. (Belga)