De problemen komen er omdat enerzijds de kosten zoals de huur van gebouwen en uitstaande leningen het afgelopen anderhalf jaar bleven doorlopen en anderzijds de inkomsten uit lidgelden, evenementen of sponsoring opdroogden. Van de 703 clubs die het onderzoek van de Vlaamse Sportfederatie invulden, geeft 15 procent aan in het rood te staan. Bij de overige 85 procent zijn er heel wat met nauwelijks of geen financiële reserves. 77 procent van de clubs geeft aan dat ze voor een groot deel afhangen van lidgelden. "In sommige sporttakken, zoals de vechtsporten, hebben erg veel leden hun lidmaatschap het afgelopen jaar stopgezet omdat ze niet naar de club konden gaan", vertelt Lien Breton, coördinator clubondersteuning bij de Vlaamse Sportfederatie. "Ouders wilden niet meer betalen als hun kinderen niet meer naar de sportclub mochten gaan." De helft van de clubs haalt een belangrijk deel van hun inkomsten uit evenementen en sponsoring, 29 procent van de kantine. Ook die bronnen droogden het afgelopen anderhalf jaar op. Om de clubs erbovenop te helpen, zet de Vlaamse Sportfederatie 1 miljoen euro in die Vlaams minister van Sport Ben Weyts eind 2020 vrijmaakte. Met de campagne "Herlaad jouw sportclub", die begin mei is gestart, organiseert de koepelfederatie nog tot eind dit jaar tal van webinars en bijscholingen maar zet ze ook extra coaches in. Die helpen de clubs nieuwe sponsors zoeken, crisisplannen uittekenen en creatieve manieren vinden om leden aan zich te binden. De Vlaamse Sportfederatie vertegenwoordigt ongeveer 20.000 sportclubs en 1,4 miljoen sportende Vlamingen. (Belga)

De problemen komen er omdat enerzijds de kosten zoals de huur van gebouwen en uitstaande leningen het afgelopen anderhalf jaar bleven doorlopen en anderzijds de inkomsten uit lidgelden, evenementen of sponsoring opdroogden. Van de 703 clubs die het onderzoek van de Vlaamse Sportfederatie invulden, geeft 15 procent aan in het rood te staan. Bij de overige 85 procent zijn er heel wat met nauwelijks of geen financiële reserves. 77 procent van de clubs geeft aan dat ze voor een groot deel afhangen van lidgelden. "In sommige sporttakken, zoals de vechtsporten, hebben erg veel leden hun lidmaatschap het afgelopen jaar stopgezet omdat ze niet naar de club konden gaan", vertelt Lien Breton, coördinator clubondersteuning bij de Vlaamse Sportfederatie. "Ouders wilden niet meer betalen als hun kinderen niet meer naar de sportclub mochten gaan." De helft van de clubs haalt een belangrijk deel van hun inkomsten uit evenementen en sponsoring, 29 procent van de kantine. Ook die bronnen droogden het afgelopen anderhalf jaar op. Om de clubs erbovenop te helpen, zet de Vlaamse Sportfederatie 1 miljoen euro in die Vlaams minister van Sport Ben Weyts eind 2020 vrijmaakte. Met de campagne "Herlaad jouw sportclub", die begin mei is gestart, organiseert de koepelfederatie nog tot eind dit jaar tal van webinars en bijscholingen maar zet ze ook extra coaches in. Die helpen de clubs nieuwe sponsors zoeken, crisisplannen uittekenen en creatieve manieren vinden om leden aan zich te binden. De Vlaamse Sportfederatie vertegenwoordigt ongeveer 20.000 sportclubs en 1,4 miljoen sportende Vlamingen. (Belga)