"We hopen dat de coronacrisis snel onder controle geraakt en dat de competitie kan hervat worden in de loop van de maand september. Meerdere malen werd door de experten bevestigd dat beweging en sport sterk middelen zijn om de weerbaarheid tegen het virus bij de jeugd op te bouwen. Een herneming van de sportieve activiteiten zal gebeuren met volle respect en inachtneming van de door de Nationale Veiligheidsraad en overheid voorgeschreven maatregelen." Volley Belgium beklemtoont dat de beslissing van de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles om de competitie niet op te starten voor januari 2021 enkel een impact heeft op de hoogste reeks in Wallonië en geen gevolgen heeft voor de competities op nationaal niveau. "Er is er dus ook geen impact op de werking van Volley Vlaanderen en de Vlaamse clubs." (Belga)

"We hopen dat de coronacrisis snel onder controle geraakt en dat de competitie kan hervat worden in de loop van de maand september. Meerdere malen werd door de experten bevestigd dat beweging en sport sterk middelen zijn om de weerbaarheid tegen het virus bij de jeugd op te bouwen. Een herneming van de sportieve activiteiten zal gebeuren met volle respect en inachtneming van de door de Nationale Veiligheidsraad en overheid voorgeschreven maatregelen." Volley Belgium beklemtoont dat de beslissing van de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles om de competitie niet op te starten voor januari 2021 enkel een impact heeft op de hoogste reeks in Wallonië en geen gevolgen heeft voor de competities op nationaal niveau. "Er is er dus ook geen impact op de werking van Volley Vlaanderen en de Vlaamse clubs." (Belga)