1. Xiaowen Yin (Chi) 67 -5, Ruoning Yin (Chi) 67; 3. Jaravee Boonchant (Tha) 68, Gina Kim (VSt) 68, Daniela Darquea (Ecu) 68, Alexa Pano (VSt) 68; ....... 142. Leslie Cloots (Bel) 79 (Belga)

1. Xiaowen Yin (Chi) 67 -5, Ruoning Yin (Chi) 67; 3. Jaravee Boonchant (Tha) 68, Gina Kim (VSt) 68, Daniela Darquea (Ecu) 68, Alexa Pano (VSt) 68; ....... 142. Leslie Cloots (Bel) 79 (Belga)