"De Fanboard is kennelijk niet op de hoogte van de volledige techniciteit/complexiteit van het dossier", klinkt het in de mededeling. De Belgische bond is bovendien niet te spreken over de inhoud van de communicatie, noch over de manier en het moment waarop. "Fanboard is een adviserend orgaan voor de supportersfederatie 1895 bestaande uit tien personen dat op eigen initiatief heeft gehandeld. Fanboard vond het niet nodig om noch met de secretaris-generaal, noch met de voorzitter van de KBVB voorafgaand overleg te plegen. Nochtans hadden beide partijen zich geëngageerd om volgende maand over het stadiondossier met de Fanboard samen te zitten." "Niettemin deelt de voetbalbond de bezorgdheid van de supporters over het gebrek aan een hedendaags voetbalstadion dat aan hun noden en verwachtingen voldoet. De KBVB staat in deze fase van de procedure, toekenning van de noodzakelijke vergunningen, momenteel echter aan de zijlijn. In 2013 riep UEFA de federaties op zich met een speelstad kandidaat te stellen voor de organisatie van het EK 2020. Na overleg met de stad Brussel en het gewest droeg de KBVB de Belgische hoofdstad voor als speelstad. Daar eindigde de rol van de KBVB in het dossier. Pas bij definitief groen licht kunnen de projectontwikkelaar en de KBVB onderhandelingen opstarten over de voorwaarden voor een eventueel gebruik van het stadion, rekening houdend met de financiële toestand van de KBVB, de gelijke behandeling van alle voetbalclubs die de KBVB moet voorstaan, en vooral de behoeften en de wensen van de fans. De KBVB deelt de bezorgdheden van de Fanboard en roept op om daar samen werk van te maken, eerder dan schadelijke acties te ondernemen." (Belga)

"De Fanboard is kennelijk niet op de hoogte van de volledige techniciteit/complexiteit van het dossier", klinkt het in de mededeling. De Belgische bond is bovendien niet te spreken over de inhoud van de communicatie, noch over de manier en het moment waarop. "Fanboard is een adviserend orgaan voor de supportersfederatie 1895 bestaande uit tien personen dat op eigen initiatief heeft gehandeld. Fanboard vond het niet nodig om noch met de secretaris-generaal, noch met de voorzitter van de KBVB voorafgaand overleg te plegen. Nochtans hadden beide partijen zich geëngageerd om volgende maand over het stadiondossier met de Fanboard samen te zitten." "Niettemin deelt de voetbalbond de bezorgdheid van de supporters over het gebrek aan een hedendaags voetbalstadion dat aan hun noden en verwachtingen voldoet. De KBVB staat in deze fase van de procedure, toekenning van de noodzakelijke vergunningen, momenteel echter aan de zijlijn. In 2013 riep UEFA de federaties op zich met een speelstad kandidaat te stellen voor de organisatie van het EK 2020. Na overleg met de stad Brussel en het gewest droeg de KBVB de Belgische hoofdstad voor als speelstad. Daar eindigde de rol van de KBVB in het dossier. Pas bij definitief groen licht kunnen de projectontwikkelaar en de KBVB onderhandelingen opstarten over de voorwaarden voor een eventueel gebruik van het stadion, rekening houdend met de financiële toestand van de KBVB, de gelijke behandeling van alle voetbalclubs die de KBVB moet voorstaan, en vooral de behoeften en de wensen van de fans. De KBVB deelt de bezorgdheden van de Fanboard en roept op om daar samen werk van te maken, eerder dan schadelijke acties te ondernemen." (Belga)