"De Pro League neemt zich stellig voor om een actieve rol op te nemen in de rechtvaardige hervorming van de fiscale en sociale status van professionele sportbeoefenaars", klinkt het in een officiële reactie. De Pro League is zich ervan bewust dat het status quo van het belasting- en sociale stelsel niet houdbaar is. "Het debat erover is onvermijdelijk", aldus de Pro League. "We pleiten voor een evenwichtige aanpassing, die tegemoet komt aan de vragen van de politieke wereld en de publieke opinie. Maar het profvoetbal moet ook concurrentieel kunnen blijven ten opzichte van andere Europese competities. Bovendien moeten de jeugdopleidingen, zoals die zich sinds 2008 ontplooien, kunnen blijven ontwikkelen." Na een eerste overleg met de sociale partners, minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en minister De Block op 14 november, werkte de Pro League naar eigen zeggen hard aan een evenwichtige en rechtvaardige aanpassing van de btw- en RSZ-stelsels. "In dat kader vond vrijdag (23 november) een eerste bijeenkomst plaats van het Paritair Comité voor de Sport. Uit deze bijeenkomst bleek dat de gekozen werkwijze kan leiden tot adequate antwoorden die dan geïmplementeerd kunnen worden. In overleg met de sociale partners werd een agenda vastgelegd en goedgekeurd. Cruciaal om zo alvast elke toe-eigening van het dossier te vermijden." "De Pro League dankt elk van zijn gesprekspartners om, in een geest van overleg en samenwerking, deze werkzaamheden samen aan te gaan", eindigden voorzitter Marc Coucke en CEO Pierre François het persbericht. . (Belga)

"De Pro League neemt zich stellig voor om een actieve rol op te nemen in de rechtvaardige hervorming van de fiscale en sociale status van professionele sportbeoefenaars", klinkt het in een officiële reactie. De Pro League is zich ervan bewust dat het status quo van het belasting- en sociale stelsel niet houdbaar is. "Het debat erover is onvermijdelijk", aldus de Pro League. "We pleiten voor een evenwichtige aanpassing, die tegemoet komt aan de vragen van de politieke wereld en de publieke opinie. Maar het profvoetbal moet ook concurrentieel kunnen blijven ten opzichte van andere Europese competities. Bovendien moeten de jeugdopleidingen, zoals die zich sinds 2008 ontplooien, kunnen blijven ontwikkelen." Na een eerste overleg met de sociale partners, minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en minister De Block op 14 november, werkte de Pro League naar eigen zeggen hard aan een evenwichtige en rechtvaardige aanpassing van de btw- en RSZ-stelsels. "In dat kader vond vrijdag (23 november) een eerste bijeenkomst plaats van het Paritair Comité voor de Sport. Uit deze bijeenkomst bleek dat de gekozen werkwijze kan leiden tot adequate antwoorden die dan geïmplementeerd kunnen worden. In overleg met de sociale partners werd een agenda vastgelegd en goedgekeurd. Cruciaal om zo alvast elke toe-eigening van het dossier te vermijden." "De Pro League dankt elk van zijn gesprekspartners om, in een geest van overleg en samenwerking, deze werkzaamheden samen aan te gaan", eindigden voorzitter Marc Coucke en CEO Pierre François het persbericht. . (Belga)