"Beerschot is verbaasd dat de KBVB en Pro League verzet overwegen en op die manier mogelijk een sanctie voor KV Mechelen uitsluiten. De voorbije maanden werden tal van initiatieven genomen om het voetbal weer proper te maken. Verzet aantekenen zou volledig ingaan tegen deze filosofie", klinkt het op de clubwebsite. "Het organiseren van een competitie voor de uitspraak van het BAS zou een nieuwe kaakslag zijn voor het Belgische voetbal. Het zou een overwinning zijn voor valsspelers die in de voorbije maanden alles uit de kast hebben gehaald om een sanctie te ontlopen door een eerlijk proces te vertragen en hiaten in het reglement te misbruiken." Het verzet van de KBVB en de Pro League komt er nadat Beerschot vrijdag bij hoogdringendheid een eenzijdig verzoekschrift had ingediend bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Die oordeelde dat er moest gewacht worden op de finale uitspraak van het BAS alvorens de reeksen samen te stellen. Het BAS had eerder tussentijds beslist dat KV Mechelen en Waasland-Beveren niet konden degraderen, omdat de bondsactie wegens vermeende matchfixing te laat was ingesteld. Over de schuldvraag en andere straffen sprak het BAS zich nog niet uit. "De voorzitter van de KBVB merkt terecht op dat mensen die zware feiten hebben gepleegd, vrijkomen door juridische achterpoortjes. Beerschot vraagt dan ook uitdrukkelijk aan de KBVB geen verzet aan te tekenen tegen de uitspraak van de rechtbank, de visie van haar voorzitter en de wet te volgen, zodat rechtvaardigheid kan zegevieren", richt Beerschot zich tot de KBVB. "Maanden heeft de KBVB uitgetrokken om een dossier op te bouwen. Maanden hebben enkele betrokken partijen getracht het proces te vertragen en procedurefouten te zoeken. Beerschot vraagt uitdrukkelijk dit niet te belonen." Daar waar de KBVB zich als belanghebbende partij opwierp in de procedure voor het BAS, stelde de Pro League zich eerder afzijdig op in het matchfixingdossier. "Beerschot heeft de Pro League gevraagd consequent te zijn, zich neutraal te blijven opstellen en te wachten op de uitspraak van het BAS. Een onbesproken competitie is veel belangrijker dan de datum van de start van de competitie. Alle schijn van partijdigheid moet uitgesloten worden. Telenet heeft tv-rechten van de Pro League en is ook hoofdsponsor van KV Mechelen. Telenet heeft daarom, zonder twijfel, belangen bij een vrijspraak voor KV Mechelen en een snelle start van de competitie waardoor tijdige bestraffing uitgesloten wordt." "Het lijkt logisch dat KBVB en Pro League meer baat hebben bij een propere competitie dan bij de snelle start van een competitie. De financiële schade en reputatieschade van een competitie waarbij valsspelers worden toegelaten is veel groter dan die van een competitie die mogelijk later begint", eindigt Beerschot. (Belga)

"Beerschot is verbaasd dat de KBVB en Pro League verzet overwegen en op die manier mogelijk een sanctie voor KV Mechelen uitsluiten. De voorbije maanden werden tal van initiatieven genomen om het voetbal weer proper te maken. Verzet aantekenen zou volledig ingaan tegen deze filosofie", klinkt het op de clubwebsite. "Het organiseren van een competitie voor de uitspraak van het BAS zou een nieuwe kaakslag zijn voor het Belgische voetbal. Het zou een overwinning zijn voor valsspelers die in de voorbije maanden alles uit de kast hebben gehaald om een sanctie te ontlopen door een eerlijk proces te vertragen en hiaten in het reglement te misbruiken." Het verzet van de KBVB en de Pro League komt er nadat Beerschot vrijdag bij hoogdringendheid een eenzijdig verzoekschrift had ingediend bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. Die oordeelde dat er moest gewacht worden op de finale uitspraak van het BAS alvorens de reeksen samen te stellen. Het BAS had eerder tussentijds beslist dat KV Mechelen en Waasland-Beveren niet konden degraderen, omdat de bondsactie wegens vermeende matchfixing te laat was ingesteld. Over de schuldvraag en andere straffen sprak het BAS zich nog niet uit. "De voorzitter van de KBVB merkt terecht op dat mensen die zware feiten hebben gepleegd, vrijkomen door juridische achterpoortjes. Beerschot vraagt dan ook uitdrukkelijk aan de KBVB geen verzet aan te tekenen tegen de uitspraak van de rechtbank, de visie van haar voorzitter en de wet te volgen, zodat rechtvaardigheid kan zegevieren", richt Beerschot zich tot de KBVB. "Maanden heeft de KBVB uitgetrokken om een dossier op te bouwen. Maanden hebben enkele betrokken partijen getracht het proces te vertragen en procedurefouten te zoeken. Beerschot vraagt uitdrukkelijk dit niet te belonen." Daar waar de KBVB zich als belanghebbende partij opwierp in de procedure voor het BAS, stelde de Pro League zich eerder afzijdig op in het matchfixingdossier. "Beerschot heeft de Pro League gevraagd consequent te zijn, zich neutraal te blijven opstellen en te wachten op de uitspraak van het BAS. Een onbesproken competitie is veel belangrijker dan de datum van de start van de competitie. Alle schijn van partijdigheid moet uitgesloten worden. Telenet heeft tv-rechten van de Pro League en is ook hoofdsponsor van KV Mechelen. Telenet heeft daarom, zonder twijfel, belangen bij een vrijspraak voor KV Mechelen en een snelle start van de competitie waardoor tijdige bestraffing uitgesloten wordt." "Het lijkt logisch dat KBVB en Pro League meer baat hebben bij een propere competitie dan bij de snelle start van een competitie. De financiële schade en reputatieschade van een competitie waarbij valsspelers worden toegelaten is veel groter dan die van een competitie die mogelijk later begint", eindigt Beerschot. (Belga)