In een lijvig document van 331 pagina's wijt het BAS vijftig pagina's aan de club KV Mechelen, die in eerste aanleg veroordeeld werd tot degradatie naar 1B, een puntenhandicap en het verbod op Europees voetbal en bekervoetbal. De degradatie kan niet opgelegd worden, oordeelde het BAS vorige week al, omdat de bondsactie te laat was ingesteld. "Dat heeft als gevolg dat aan KV Mechelen ook geen puntenhandicap kan worden opgelegd", oordeelt het BAS in zijn motivering. "De puntenhandicap is immers bedoeld om de clubs te beschermen die behoren tot de lagere reeks waarin de degraderende club terecht komt. Dat is niet het geval voor KV Mechelen (omdat de club geen degradatie kan opgelegd worden, red.)." In zijn motivering voor de sancties voor KV Mechelen licht het BAS uitgebreid toe waarom de pogingen tot wedstrijdvervalsing van de invidiuele bestuurders toegerekend moeten worden aan de club. Meester Everaerts opperde dat "daders kunnen handelen uit eigen beweegredenen", maar het BAS concludeerde dat de bewezen feiten aan de club KV Mechelen toegerekend konden worden. "Voorop staat het beginsel dat daden van personen die een functie bekleden binnen een rechtspersoon, kunnen worden toegerekend aan de rechtspersoon. Als men dit beginsel niet aanvaardt, zou een rechtspersoon nooit aangesproken kunnen worden voor daden van personen die een functie uitoefenen binnen die rechtspersoon", luidt het oordeel. De arbiters vullen aan dat ook trainers, die geen bestuursfunctie uitoefenen, toerekenbaar zijn aan de club. "Het arbitragecollege heeft geoordeeld dat vier bestuursleden zich schuldig hebben gemaakt aan competitievervalsing dan wel pogingen daartoe. Het blijkt verder dat deze personen stuk voor stuk een cruciale functie vervulden in de club. Somers en Steemans vormden het dagelijks bestuur van de club. Timmermans was voorzitter van de raad van bestuur, en Vanroy was dan wel niet in naam de sportieve verantwoordelijke, maar er wel zeer nauw bij betrokken, zoals blijkt uit het telefoongesprek dat hij had met Steemans in verband met de aankoop van spelers", gaat het BAS voort. "Dat andere bestuursleden van niets wisten kan wel zo zijn, maar als dat voldoende zou zijn om de bewezen geachte daden niet aan de club toe te rekenen, dan zou het wel heel gemakkelijk zijn om een club te vrijwaren voor sancties. Precies daarom is het beoordelen van de concrete omstandigheden - en met name het gewicht van de functies van de betrokken personen - doorslaggevend." "Het arbitragecollege komt zo tot de conclusie dat de daden of pogingen daartoe van bestuursleden van KV Mechelen aan de club moeten worden toegerekend, zodat de door het Bondsreglement bepaalde sancties kunnen worden toegepast, behalve wat betreft de sanctie van degradatie (...) en de puntenhandicap", aldus het BAS dat daarom één jaar verbod op Europees en bekervoetbal oplegde. Het bondsreglement voorziet termijnen tot drie jaar voor uitsluitingen, maar omdat het Bondsparket niet zwaarder had gevorderd, legt het BAS maar een jaar op. Er is geen boete, want ook dat werd niet door bondsprocureur Kris Wagner gevraagd. (Belga)

In een lijvig document van 331 pagina's wijt het BAS vijftig pagina's aan de club KV Mechelen, die in eerste aanleg veroordeeld werd tot degradatie naar 1B, een puntenhandicap en het verbod op Europees voetbal en bekervoetbal. De degradatie kan niet opgelegd worden, oordeelde het BAS vorige week al, omdat de bondsactie te laat was ingesteld. "Dat heeft als gevolg dat aan KV Mechelen ook geen puntenhandicap kan worden opgelegd", oordeelt het BAS in zijn motivering. "De puntenhandicap is immers bedoeld om de clubs te beschermen die behoren tot de lagere reeks waarin de degraderende club terecht komt. Dat is niet het geval voor KV Mechelen (omdat de club geen degradatie kan opgelegd worden, red.)." In zijn motivering voor de sancties voor KV Mechelen licht het BAS uitgebreid toe waarom de pogingen tot wedstrijdvervalsing van de invidiuele bestuurders toegerekend moeten worden aan de club. Meester Everaerts opperde dat "daders kunnen handelen uit eigen beweegredenen", maar het BAS concludeerde dat de bewezen feiten aan de club KV Mechelen toegerekend konden worden. "Voorop staat het beginsel dat daden van personen die een functie bekleden binnen een rechtspersoon, kunnen worden toegerekend aan de rechtspersoon. Als men dit beginsel niet aanvaardt, zou een rechtspersoon nooit aangesproken kunnen worden voor daden van personen die een functie uitoefenen binnen die rechtspersoon", luidt het oordeel. De arbiters vullen aan dat ook trainers, die geen bestuursfunctie uitoefenen, toerekenbaar zijn aan de club. "Het arbitragecollege heeft geoordeeld dat vier bestuursleden zich schuldig hebben gemaakt aan competitievervalsing dan wel pogingen daartoe. Het blijkt verder dat deze personen stuk voor stuk een cruciale functie vervulden in de club. Somers en Steemans vormden het dagelijks bestuur van de club. Timmermans was voorzitter van de raad van bestuur, en Vanroy was dan wel niet in naam de sportieve verantwoordelijke, maar er wel zeer nauw bij betrokken, zoals blijkt uit het telefoongesprek dat hij had met Steemans in verband met de aankoop van spelers", gaat het BAS voort. "Dat andere bestuursleden van niets wisten kan wel zo zijn, maar als dat voldoende zou zijn om de bewezen geachte daden niet aan de club toe te rekenen, dan zou het wel heel gemakkelijk zijn om een club te vrijwaren voor sancties. Precies daarom is het beoordelen van de concrete omstandigheden - en met name het gewicht van de functies van de betrokken personen - doorslaggevend." "Het arbitragecollege komt zo tot de conclusie dat de daden of pogingen daartoe van bestuursleden van KV Mechelen aan de club moeten worden toegerekend, zodat de door het Bondsreglement bepaalde sancties kunnen worden toegepast, behalve wat betreft de sanctie van degradatie (...) en de puntenhandicap", aldus het BAS dat daarom één jaar verbod op Europees en bekervoetbal oplegde. Het bondsreglement voorziet termijnen tot drie jaar voor uitsluitingen, maar omdat het Bondsparket niet zwaarder had gevorderd, legt het BAS maar een jaar op. Er is geen boete, want ook dat werd niet door bondsprocureur Kris Wagner gevraagd. (Belga)