In het tuchtdossier wordt Mortelmans verweten dat hij enkele dagen voor de cruciale degradatiewedstrijd tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren telefonisch contact had met Thierry Steemans, financieel directeur van KV Mechelen. Uit telefoontaps bleek dat Steemans had gevraagd of Myny voluit zou spelen. Terloops werd ook gezegd dat KV Mechelen nog steeds interesse had in Myny. In januari sprong een overgang van de middenvelder van Waasland-Beveren naar het AFAS-stadion nog op het nippertje af. Steemans vroeg Mortelmans ook of Myny zich niet wat kon inhouden. De spelersmakelaar beloofde met Myny te gaan praten.. "Maar de vraag is: welke boodschap gaf Mortelmans ook effectief door aan zijn speler", zei Mortelmans advocaat Van de Kerkhof. "Mijn cliënt belooft wel met Myny te gaan praten, om de commerciële relaties niet te schaden. Maar uiteindelijk doet hij dat niet. Via Thomas Troch laat hij Myny wel weten dat er interesse is van KV Mechelen. Myny werd aangeraden niet te gaan juichen voor de fanatieke spionkop als hij zou scoren in die bewuste wedstrijd. Maar er werden Myny geen instructies meegegeven, dat bevestigt de speler zelf ook. Over geld of financiële verloningen is nooit gesproken." "Wat staat mijn cliënt hier eigenlijk te doen? Er is geen enkel element of bewijs dat wijst op competitievervalsing, of zelfs een poging tot. Mijn cliënt deed niets strafbaars", gaat meester Van de Kerkhof voort. "Ik begrijp niet hoe de bondsprocureur concludeert dat 'er zonder twijfel druk uitgeoefend werd op Myny'. Zelfs de telefoontaps spreken mijn cliënt vrij." Daags na de match neemt Mortelmans immers contact op met Olivier Swolfs, financieel directeur bij Waasland-Beveren: "Ik heb geen van mijn spelers benaderd. Daar verbrand ik mijn handen niet aan. Dat Mechelen zijn eigen boeltje opkuist." Het Bondsparket vorderde een schorsing van drie jaar tegen Mortelmans, omdat hij actief zou geprobeerd hebben wedstrijden te beïnvloeden en ook aan de meldingsplicht verzaakte. "Maar daarvoor brengt de bondsprocureur geen bewijzen aan. Sowieso mist het vervolgingsbeleid inhoud en coherentie. De bondsprocureur neemt zijn toevlucht tot stemmingmakerij en creatieve lezingen van de telefoontaps om mijn cliënt allerlei zaken ten laste leggen zonder objectieve bewijzen. Dat Mortelmans een financieel belang heeft bij het feit dat KV Mechelen niet zou degraderen? Dat is slechts een suggestie. Ook dat hij in februari contact zou opgenomen hebben met Troch om hun verklaringen op elkaar af te stemmen, is larie. Er was immers geen reden om de verklaringen op elkaar af te stemmen." Over de meldingsplicht waren de drie advocaten van Mortelmans heel kort. Zo vonden ze dat er geen meldingsplicht van toepassing is, omdat Mortelmans als spelersmakelaar niet aangesloten is bij de bond. Daarnaast wisten ze niet wat er dan precies te melden viel. "In de verdachte geest van Steemans was de Mechelse interesse voor Myny misschien beïnvloeding, maar Mortelmans krijgt dagelijks zo'n berichten. Is dat dan niet gewoon een onderhandeling?" De 61-jarige Mortelmans, die volgens zijn advocaten de klokkenleider was in de witwaszaak rond gokchinees Zheyun Ye, nam zelf ook kort even het woord. "Ik heb nooit aan matchfixing deelgenomen. Ik sta altijd voor correctheid en eerlijkheid, hoewel dat niet altijd vanzelfsprekend is in de voetbalwereld." In hoofdorde vroeg advocaat Hugo Vandenberghe overigens voor de opschorting van het proces. In een technische uiteenzetting, waarbij verschillende internationale verdragen werden opgesomd, stelde hij de rechtsmacht van de Geschillencommissie Hoger Beroep aan de kaak. "De commissie zoals die nu voor ons ligt zal moeilijk de toets van Straatburg kunnen doorstaan. Mijn cliënt kent een uitstekende reputatie. Ik kan dan ook moeilijk voor ogen houden dat deze procedure op een drafje wordt gehouden om toch maar de kalender te kunnen opstellen of de Europese tickets te kunnen verdelen", zei de 77-jarige Vandenberghe in een uitvoerig betoog. (Belga)

In het tuchtdossier wordt Mortelmans verweten dat hij enkele dagen voor de cruciale degradatiewedstrijd tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren telefonisch contact had met Thierry Steemans, financieel directeur van KV Mechelen. Uit telefoontaps bleek dat Steemans had gevraagd of Myny voluit zou spelen. Terloops werd ook gezegd dat KV Mechelen nog steeds interesse had in Myny. In januari sprong een overgang van de middenvelder van Waasland-Beveren naar het AFAS-stadion nog op het nippertje af. Steemans vroeg Mortelmans ook of Myny zich niet wat kon inhouden. De spelersmakelaar beloofde met Myny te gaan praten.. "Maar de vraag is: welke boodschap gaf Mortelmans ook effectief door aan zijn speler", zei Mortelmans advocaat Van de Kerkhof. "Mijn cliënt belooft wel met Myny te gaan praten, om de commerciële relaties niet te schaden. Maar uiteindelijk doet hij dat niet. Via Thomas Troch laat hij Myny wel weten dat er interesse is van KV Mechelen. Myny werd aangeraden niet te gaan juichen voor de fanatieke spionkop als hij zou scoren in die bewuste wedstrijd. Maar er werden Myny geen instructies meegegeven, dat bevestigt de speler zelf ook. Over geld of financiële verloningen is nooit gesproken." "Wat staat mijn cliënt hier eigenlijk te doen? Er is geen enkel element of bewijs dat wijst op competitievervalsing, of zelfs een poging tot. Mijn cliënt deed niets strafbaars", gaat meester Van de Kerkhof voort. "Ik begrijp niet hoe de bondsprocureur concludeert dat 'er zonder twijfel druk uitgeoefend werd op Myny'. Zelfs de telefoontaps spreken mijn cliënt vrij." Daags na de match neemt Mortelmans immers contact op met Olivier Swolfs, financieel directeur bij Waasland-Beveren: "Ik heb geen van mijn spelers benaderd. Daar verbrand ik mijn handen niet aan. Dat Mechelen zijn eigen boeltje opkuist." Het Bondsparket vorderde een schorsing van drie jaar tegen Mortelmans, omdat hij actief zou geprobeerd hebben wedstrijden te beïnvloeden en ook aan de meldingsplicht verzaakte. "Maar daarvoor brengt de bondsprocureur geen bewijzen aan. Sowieso mist het vervolgingsbeleid inhoud en coherentie. De bondsprocureur neemt zijn toevlucht tot stemmingmakerij en creatieve lezingen van de telefoontaps om mijn cliënt allerlei zaken ten laste leggen zonder objectieve bewijzen. Dat Mortelmans een financieel belang heeft bij het feit dat KV Mechelen niet zou degraderen? Dat is slechts een suggestie. Ook dat hij in februari contact zou opgenomen hebben met Troch om hun verklaringen op elkaar af te stemmen, is larie. Er was immers geen reden om de verklaringen op elkaar af te stemmen." Over de meldingsplicht waren de drie advocaten van Mortelmans heel kort. Zo vonden ze dat er geen meldingsplicht van toepassing is, omdat Mortelmans als spelersmakelaar niet aangesloten is bij de bond. Daarnaast wisten ze niet wat er dan precies te melden viel. "In de verdachte geest van Steemans was de Mechelse interesse voor Myny misschien beïnvloeding, maar Mortelmans krijgt dagelijks zo'n berichten. Is dat dan niet gewoon een onderhandeling?" De 61-jarige Mortelmans, die volgens zijn advocaten de klokkenleider was in de witwaszaak rond gokchinees Zheyun Ye, nam zelf ook kort even het woord. "Ik heb nooit aan matchfixing deelgenomen. Ik sta altijd voor correctheid en eerlijkheid, hoewel dat niet altijd vanzelfsprekend is in de voetbalwereld." In hoofdorde vroeg advocaat Hugo Vandenberghe overigens voor de opschorting van het proces. In een technische uiteenzetting, waarbij verschillende internationale verdragen werden opgesomd, stelde hij de rechtsmacht van de Geschillencommissie Hoger Beroep aan de kaak. "De commissie zoals die nu voor ons ligt zal moeilijk de toets van Straatburg kunnen doorstaan. Mijn cliënt kent een uitstekende reputatie. Ik kan dan ook moeilijk voor ogen houden dat deze procedure op een drafje wordt gehouden om toch maar de kalender te kunnen opstellen of de Europese tickets te kunnen verdelen", zei de 77-jarige Vandenberghe in een uitvoerig betoog. (Belga)