In zijn voorstel bakent Ducarme onder meer het werkveld van de makelaar duidelijk af. Belangenvermenging wordt onmogelijk, er zijn maximumpercentages voorzien wanneer een speler (maximaal 5 procent op bruto-inkomen) of een club (maximaal 8 procent commissie) de makelaar mandateren, tussenpersoon zijn van speler én trainer in hetzelfde team is verboden en in een portefeuille ­mogen niet meer dan 30 procent van de profspelers van dezelfde ploeg zitten. Ook 'third party ownership' wordt aangepakt en Ducarme voorziet complete transparantie in de transacties en jaarrekeningen. Aan dat alles koppelt Ducarme sancties, zowel voor clubs die een makelaar betalen als een speler dat al doet, als voor de makelaar zelf. Verboden overeenkomsten worden per definitie nietig verklaard. Op schendingen van de regels staan geldboetes van 250 tot 100.000 euro en/of gevangenisstraffen van een maand tot een jaar. "Sinds zijn oprichting pleit de BFFA voor een federaal wettelijk initiatief, dat ethiek, transparantie en professionaliteit aanmoedigt in de makelaarswereld. Wij zijn dan ook tevreden dat minister Ducarme onze constructieve voorstellen van de voorbije twaalf maanden heeft meegenomen en een eerste stap genomen heeft", aldus BFFA in een reactie. "We denken dat dit een goede basis is om een schonere voetbalwereld te creëren, ook al moet er nog gefinetuned worden", gaat de Belgische makelaarsvereniging verder. "We zijn blij dat in het wetsvoorstel een 'Beroepsinstituut van Sportmakelaars' is opgenomen. Over zo'n orgaan hebben we altijd onze steun uitgesproken, aangezien het cruciaal is voor het functioneren van de makelaarswereld. We hebben zo'n instelling nodig, omdat het disciplinaire en deontologische regels kan opleggen, veel meer dan dat een private organisatie dat kan." Eerder deze week rondde ook de Pro League zijn eigen reglement rond tussenpersonen af. "We zijn wat verrast dat de Pro League zijn akkoord geeft voor eigen regels die niet in lijn zijn met het wetsvoorstel van Ducarme. Dit lijkt dus niet de meest efficiënte weg voorwaarts en leidt tot onnodige verwarring, net wanneer er duidelijkheid nodig is", aldus BFFA, die "beschikbaar blijft om de overheid te helpen met het finaliseren van dit wetsvoorstel" en "de Pro League aanmoedigt om hetzelfde pad te volgen". (Belga)

In zijn voorstel bakent Ducarme onder meer het werkveld van de makelaar duidelijk af. Belangenvermenging wordt onmogelijk, er zijn maximumpercentages voorzien wanneer een speler (maximaal 5 procent op bruto-inkomen) of een club (maximaal 8 procent commissie) de makelaar mandateren, tussenpersoon zijn van speler én trainer in hetzelfde team is verboden en in een portefeuille ­mogen niet meer dan 30 procent van de profspelers van dezelfde ploeg zitten. Ook 'third party ownership' wordt aangepakt en Ducarme voorziet complete transparantie in de transacties en jaarrekeningen. Aan dat alles koppelt Ducarme sancties, zowel voor clubs die een makelaar betalen als een speler dat al doet, als voor de makelaar zelf. Verboden overeenkomsten worden per definitie nietig verklaard. Op schendingen van de regels staan geldboetes van 250 tot 100.000 euro en/of gevangenisstraffen van een maand tot een jaar. "Sinds zijn oprichting pleit de BFFA voor een federaal wettelijk initiatief, dat ethiek, transparantie en professionaliteit aanmoedigt in de makelaarswereld. Wij zijn dan ook tevreden dat minister Ducarme onze constructieve voorstellen van de voorbije twaalf maanden heeft meegenomen en een eerste stap genomen heeft", aldus BFFA in een reactie. "We denken dat dit een goede basis is om een schonere voetbalwereld te creëren, ook al moet er nog gefinetuned worden", gaat de Belgische makelaarsvereniging verder. "We zijn blij dat in het wetsvoorstel een 'Beroepsinstituut van Sportmakelaars' is opgenomen. Over zo'n orgaan hebben we altijd onze steun uitgesproken, aangezien het cruciaal is voor het functioneren van de makelaarswereld. We hebben zo'n instelling nodig, omdat het disciplinaire en deontologische regels kan opleggen, veel meer dan dat een private organisatie dat kan." Eerder deze week rondde ook de Pro League zijn eigen reglement rond tussenpersonen af. "We zijn wat verrast dat de Pro League zijn akkoord geeft voor eigen regels die niet in lijn zijn met het wetsvoorstel van Ducarme. Dit lijkt dus niet de meest efficiënte weg voorwaarts en leidt tot onnodige verwarring, net wanneer er duidelijkheid nodig is", aldus BFFA, die "beschikbaar blijft om de overheid te helpen met het finaliseren van dit wetsvoorstel" en "de Pro League aanmoedigt om hetzelfde pad te volgen". (Belga)