"Over de grond van de zaak bestaat er weinig discussie. Mijn cliënt heeft een belangrijke, zo niet een centrale rol gespeeld in deze zaak. Deze sanctie hadden we dus zien aankomen", aldus meester Luyckx. Veljkovic wordt gesanctioneerd door de bond, hoewel hij geen aangeslotene is. "We hadden evengoed een oproeping kunnen krijgen van de lokale vissersclub", zei Kris Luyckx daar eerder over. "En in de motivering blijven we over dat punt nog steeds op onze honger zitten. Het is nog steeds niet duidelijke hoe wij als niet-aangeslotene gestraft kunnen worden. Maar goed, dat is een formele discussie." Meester Luyckx bekijkt nog het nuttig is om beroep aan te tekenen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). "We moeten nog afwachten tot de spijtoptantenregeling wordt bekrachtigd. Ik heb nog geen datum gekregen van het federaal parket, maar dat zou deze maand moeten gebeuren. Voor ons is het belangrijk om eerst dat strafrechtelijk dossier af te ronden. Zodra de bekrachtiging er is, is voor ons alles achter de rug. De termijn van zeven dag? Die zal moeilijk haalbaar zijn. Maar we zullen eens bekijken met het parket. Eventueel gaan we enkel op formele gronden in beroep bij het BAS", aldus Veljkovic' advocaat. (Belga)

"Over de grond van de zaak bestaat er weinig discussie. Mijn cliënt heeft een belangrijke, zo niet een centrale rol gespeeld in deze zaak. Deze sanctie hadden we dus zien aankomen", aldus meester Luyckx. Veljkovic wordt gesanctioneerd door de bond, hoewel hij geen aangeslotene is. "We hadden evengoed een oproeping kunnen krijgen van de lokale vissersclub", zei Kris Luyckx daar eerder over. "En in de motivering blijven we over dat punt nog steeds op onze honger zitten. Het is nog steeds niet duidelijke hoe wij als niet-aangeslotene gestraft kunnen worden. Maar goed, dat is een formele discussie." Meester Luyckx bekijkt nog het nuttig is om beroep aan te tekenen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). "We moeten nog afwachten tot de spijtoptantenregeling wordt bekrachtigd. Ik heb nog geen datum gekregen van het federaal parket, maar dat zou deze maand moeten gebeuren. Voor ons is het belangrijk om eerst dat strafrechtelijk dossier af te ronden. Zodra de bekrachtiging er is, is voor ons alles achter de rug. De termijn van zeven dag? Die zal moeilijk haalbaar zijn. Maar we zullen eens bekijken met het parket. Eventueel gaan we enkel op formele gronden in beroep bij het BAS", aldus Veljkovic' advocaat. (Belga)