De Pro League keurde een gedragscode goed, die bestuursleden, stafleden en voetballers van de 24 profclubs verplicht respectvol om te gaan met de wedstrijdleiding. Als het interne reglement overtreden wordt, zullen clubs 5.000 euro moeten ophoesten. Bij recidive wordt dat 10.000 euro. Dat geld vloeit terug naar de arbitrage, bijvoorbeeld in de vorm van positieve reclame, recrutering en prestatiepremies. Om te beoordelen of een verklaring ongepast of denigrerend is ten opzichte van de scheidsrechters, stelt de Pro League een ad-hoccommissie samen. Die bestaat uit ex-trainer Ariël Jacobs (65), ex-speler Gonzague Vandooren (39) en ex-ref Alexis Ponnet (78). De commissie hoort de beschuldigde (kan mondeling of schriftelijk) en geeft op basis van alle elementen een advies aan de Raad van Bestuur, die vervolgens bevestigd moet worden door de Raad van Bestuur. Dat advies bestaat uit het al dan niet betalen van een boete. Het is wel aan het management van de Pro League zelf om te beslissen of een dossier voorgelegd wordt aan de ad-hoccommissie. Dat kan op eigen initiatief gebeuren, of na een klacht van een club, de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) of het Referee Department van scheidsrechtersbaas Johan Verbist. De clubs zelf zijn aansprakelijk voor de vergoeding, maar ze worden warm aanbevolen de bedragen te verhalen op de betrokkene. Het uiteindelijke vonnis is enkel voor verhaal vatbaar bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). De Pro League is van oordeel dat een gebrek aan respect voor wedstrijdleiders het imago van het Belgisch voetbal negatief beïnvloedt. "Daarom moeten we in het profvoetbal het goede voorbeeld geven. Anders dreigt het fenomeen gemeengoed te worden en zal het zich ook in het amateurvoetbal of in jeugdcompetities ontwikkelen", klinkt het. "Dat kan jonge scheidsrechters afschrikken. Bovendien wordt het moeilijker om scheidsrechters te houden wanneer zij zich ondergewaardeerd en onbeschermd voelen." (Belga)

De Pro League keurde een gedragscode goed, die bestuursleden, stafleden en voetballers van de 24 profclubs verplicht respectvol om te gaan met de wedstrijdleiding. Als het interne reglement overtreden wordt, zullen clubs 5.000 euro moeten ophoesten. Bij recidive wordt dat 10.000 euro. Dat geld vloeit terug naar de arbitrage, bijvoorbeeld in de vorm van positieve reclame, recrutering en prestatiepremies. Om te beoordelen of een verklaring ongepast of denigrerend is ten opzichte van de scheidsrechters, stelt de Pro League een ad-hoccommissie samen. Die bestaat uit ex-trainer Ariël Jacobs (65), ex-speler Gonzague Vandooren (39) en ex-ref Alexis Ponnet (78). De commissie hoort de beschuldigde (kan mondeling of schriftelijk) en geeft op basis van alle elementen een advies aan de Raad van Bestuur, die vervolgens bevestigd moet worden door de Raad van Bestuur. Dat advies bestaat uit het al dan niet betalen van een boete. Het is wel aan het management van de Pro League zelf om te beslissen of een dossier voorgelegd wordt aan de ad-hoccommissie. Dat kan op eigen initiatief gebeuren, of na een klacht van een club, de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) of het Referee Department van scheidsrechtersbaas Johan Verbist. De clubs zelf zijn aansprakelijk voor de vergoeding, maar ze worden warm aanbevolen de bedragen te verhalen op de betrokkene. Het uiteindelijke vonnis is enkel voor verhaal vatbaar bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). De Pro League is van oordeel dat een gebrek aan respect voor wedstrijdleiders het imago van het Belgisch voetbal negatief beïnvloedt. "Daarom moeten we in het profvoetbal het goede voorbeeld geven. Anders dreigt het fenomeen gemeengoed te worden en zal het zich ook in het amateurvoetbal of in jeugdcompetities ontwikkelen", klinkt het. "Dat kan jonge scheidsrechters afschrikken. Bovendien wordt het moeilijker om scheidsrechters te houden wanneer zij zich ondergewaardeerd en onbeschermd voelen." (Belga)