"Mijn cliënt nam kennis van de beslissing van het BAS, maar kan die niet bijtreden. De heer Timmermans blijft benadrukken dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan de hem ten laste gelegde matchfixing", aldus meester Patrick Waeterinckx. "Mijn cliënt beseft echter dat rechters anders kunnen oordelen en dat men dit in een rechtsstaat als alle middelen zijn uitgeput ook onder ogen moet zien. Echter, om een andersluidend oordeel te aanvaarden is het vereist dat de rechterlijke beoordeling beantwoordt aan de vereiste kwaliteitststandaarden. Dat betekent dat er grondig over nagedacht moet worden en dat alle feitelijke en juridische elementen van verweer werden beoordeeld." "Mijn cliënt moet echter vaststellen dat waar een dergelijk dossier voor de gewone rechtscolleges een doorlooptijd zou kennen die een accurate en onderbouwde uitspraak toelaat, zijn zaak werd behandeld in een voortdurende kortgeding-modus in een dubbele aanleg. Haast en spoed primeerden op een behoorlijke procesgang en een kwaliteitsvolle beoordeling van alle argumenten. Mijn cliënt beraadt zich daarom over verdere stappen die hem toelaten zijn zaak voor te leggen op een rechtsforum dat met inachtneming van de rechten van verdediging en zonder enige tijdsdruk en inmenging op accurate wijze over zijn zaak kan oordelen." Johan Timmermans is de enige Mechelse veroordeelde die nog geen afscheid nam van de club. Thierry Steemans (10 jaar schorsing), Olivier Somiers (tien jaar schorsing) en Stefaan Vanroy (zeven jaar schorsing) deden dat wel al. (Belga)

"Mijn cliënt nam kennis van de beslissing van het BAS, maar kan die niet bijtreden. De heer Timmermans blijft benadrukken dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan de hem ten laste gelegde matchfixing", aldus meester Patrick Waeterinckx. "Mijn cliënt beseft echter dat rechters anders kunnen oordelen en dat men dit in een rechtsstaat als alle middelen zijn uitgeput ook onder ogen moet zien. Echter, om een andersluidend oordeel te aanvaarden is het vereist dat de rechterlijke beoordeling beantwoordt aan de vereiste kwaliteitststandaarden. Dat betekent dat er grondig over nagedacht moet worden en dat alle feitelijke en juridische elementen van verweer werden beoordeeld." "Mijn cliënt moet echter vaststellen dat waar een dergelijk dossier voor de gewone rechtscolleges een doorlooptijd zou kennen die een accurate en onderbouwde uitspraak toelaat, zijn zaak werd behandeld in een voortdurende kortgeding-modus in een dubbele aanleg. Haast en spoed primeerden op een behoorlijke procesgang en een kwaliteitsvolle beoordeling van alle argumenten. Mijn cliënt beraadt zich daarom over verdere stappen die hem toelaten zijn zaak voor te leggen op een rechtsforum dat met inachtneming van de rechten van verdediging en zonder enige tijdsdruk en inmenging op accurate wijze over zijn zaak kan oordelen." Johan Timmermans is de enige Mechelse veroordeelde die nog geen afscheid nam van de club. Thierry Steemans (10 jaar schorsing), Olivier Somiers (tien jaar schorsing) en Stefaan Vanroy (zeven jaar schorsing) deden dat wel al. (Belga)