Anderlecht kreeg een positief advies van licentiemanager Nils Van Brantegem, maar KV Oostende, Waasland-Beveren en Virton vielen de licentie van de recordkampioen openlijk aan. Er kwam kritiek op de dubbele rol van Coucke, die via zijn holding Alychlo een overname van KVO door Amerikaanse investeerders zou tegenhouden. Ook de connectie tussen Wouter Vandenhaute en het makelaarsbureau Let's Play doet vragen rijzen. De Licentiecommissie boog zich over beide problemen. Over de rol van Vandenhaute staat in de evaluatie van het paars-witte dossier dat voorzitter Marc Coucke en CEO Karel Van Eetvelt een ondertekende verklaring toevoegden. Daarin stipuleerden ze dat er geen contractuele relatie is tussen RSCA en Vandenhaute, dat Vandenhaute een louter adviserende rol heeft, geen invloed uitoefent op het reilen en zeilen van de club en ook geen uitvoerende macht heeft. Op basis van die verklaring concludeerde de Licentiecommissie dat RSCA geen inbreuk maakte op de reglementen (artikel P407.23). Die schrijven voor dat een voetbalclub geen proflicentie krijgt wanneer "een van de verbonden juridische entiteiten" activiteiten als makelaar uitoefent. Daarnaast werd er ook over Anderlecht gesproken tijdens de zitting van KV Oostende voor de Licentiecommissie. De kustploeg vroeg om te oordelen over de invloed die Coucke zou hebben op de verkoop van Oostende. "Die vraag is niet relevant voor de beoordeling van de licentieaanvraag van KV Oostende. De Licentiecommissie moet zich beperken tot haar reglementaire bevoegdheid", klinkt het in de evaluatie van het Oostendse dossier. "Bovendien blijkt uit de toelichting van de raadsman van KV Oostende dat deze poging om invloed uit te oefenen tot nu zonder resultaat bleef. Een schuldeiser die tracht terugbetaling te bekomen, zelfs al betreft dit een belangrijke schuld en zelfs al wordt hierbij een zekere druk uitgeoefend, is niet noodzakelijk een entiteit die een beduidende invloed op de licentiekandidaat uitoefent." KV Oostende, dat bij gebrek aan een overnamedeal zelf naast een proflicentie greep, laat het er echter niet bij en stapt nog naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om de toegekende licentie van RSC Anderlecht aan te vechten. Eerder gaven Waasland-Beveren en Virton aan ook vragen te hebben bij de licentie van de recordkampioen. Het valt niet uit te sluiten dat zij zich aansluiten bij het Oostendse verzet. (Belga)

Anderlecht kreeg een positief advies van licentiemanager Nils Van Brantegem, maar KV Oostende, Waasland-Beveren en Virton vielen de licentie van de recordkampioen openlijk aan. Er kwam kritiek op de dubbele rol van Coucke, die via zijn holding Alychlo een overname van KVO door Amerikaanse investeerders zou tegenhouden. Ook de connectie tussen Wouter Vandenhaute en het makelaarsbureau Let's Play doet vragen rijzen. De Licentiecommissie boog zich over beide problemen. Over de rol van Vandenhaute staat in de evaluatie van het paars-witte dossier dat voorzitter Marc Coucke en CEO Karel Van Eetvelt een ondertekende verklaring toevoegden. Daarin stipuleerden ze dat er geen contractuele relatie is tussen RSCA en Vandenhaute, dat Vandenhaute een louter adviserende rol heeft, geen invloed uitoefent op het reilen en zeilen van de club en ook geen uitvoerende macht heeft. Op basis van die verklaring concludeerde de Licentiecommissie dat RSCA geen inbreuk maakte op de reglementen (artikel P407.23). Die schrijven voor dat een voetbalclub geen proflicentie krijgt wanneer "een van de verbonden juridische entiteiten" activiteiten als makelaar uitoefent. Daarnaast werd er ook over Anderlecht gesproken tijdens de zitting van KV Oostende voor de Licentiecommissie. De kustploeg vroeg om te oordelen over de invloed die Coucke zou hebben op de verkoop van Oostende. "Die vraag is niet relevant voor de beoordeling van de licentieaanvraag van KV Oostende. De Licentiecommissie moet zich beperken tot haar reglementaire bevoegdheid", klinkt het in de evaluatie van het Oostendse dossier. "Bovendien blijkt uit de toelichting van de raadsman van KV Oostende dat deze poging om invloed uit te oefenen tot nu zonder resultaat bleef. Een schuldeiser die tracht terugbetaling te bekomen, zelfs al betreft dit een belangrijke schuld en zelfs al wordt hierbij een zekere druk uitgeoefend, is niet noodzakelijk een entiteit die een beduidende invloed op de licentiekandidaat uitoefent." KV Oostende, dat bij gebrek aan een overnamedeal zelf naast een proflicentie greep, laat het er echter niet bij en stapt nog naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om de toegekende licentie van RSC Anderlecht aan te vechten. Eerder gaven Waasland-Beveren en Virton aan ook vragen te hebben bij de licentie van de recordkampioen. Het valt niet uit te sluiten dat zij zich aansluiten bij het Oostendse verzet. (Belga)