In het nieuwste voorstel zouden ook alle ploegen een nacompetitie spelen. De eerste zes voor het kampioenschap, de nummers 7 tot en met 12 voor een plaats in Europa. De laatste vier zouden degradatie gaan uitvechten in een eigen play-off. De laatste twee zakken daarin direct, de derde laagste speelt een barragematch tegen de winnaar van de play-offs van de tweede klasse. Om tot een nieuw format te komen, zal een tweederdemeerderheid gevonden moeten worden binnen de 24 profclubs. Bij enkele kleine clubs klinkt het dat het nieuwe format vooral voor de grote clubs goed is, zeker nu blijkt dat er geen melding meer gemaakt wordt van afschaffen van meervoudig stemrecht en extra financiële steun aan 1B. De Pro League blijft ook veel nadruk leggen op de andere onderdelen van het globaal pakket. Die moeten mee met het format gestemd worden en zullen voetbalploegen nieuwe regels opleggen. Financieel zullen de ploegen zo binnen de vijf jaar een positief eigen vermogen moeten hebben. Ploegen zullen ook verplicht een percentage van hun omzet moeten investeren in jeugd-, vrouwen- of G-voetbal en de licentievoorwaarden zullen verstrengd worden. Het globaal plan van Parys hangt momenteel wel samen met de stemming over het format. Als er geen meerderheid wordt gevonden voor eind juni, hervalt dat format naar dat van voor de coronaperiode. Het globaal pakket zou dan ook niet goedgekeurd worden, tenzij er een aparte stemming wordt gehouden. (Belga)

In het nieuwste voorstel zouden ook alle ploegen een nacompetitie spelen. De eerste zes voor het kampioenschap, de nummers 7 tot en met 12 voor een plaats in Europa. De laatste vier zouden degradatie gaan uitvechten in een eigen play-off. De laatste twee zakken daarin direct, de derde laagste speelt een barragematch tegen de winnaar van de play-offs van de tweede klasse. Om tot een nieuw format te komen, zal een tweederdemeerderheid gevonden moeten worden binnen de 24 profclubs. Bij enkele kleine clubs klinkt het dat het nieuwe format vooral voor de grote clubs goed is, zeker nu blijkt dat er geen melding meer gemaakt wordt van afschaffen van meervoudig stemrecht en extra financiële steun aan 1B. De Pro League blijft ook veel nadruk leggen op de andere onderdelen van het globaal pakket. Die moeten mee met het format gestemd worden en zullen voetbalploegen nieuwe regels opleggen. Financieel zullen de ploegen zo binnen de vijf jaar een positief eigen vermogen moeten hebben. Ploegen zullen ook verplicht een percentage van hun omzet moeten investeren in jeugd-, vrouwen- of G-voetbal en de licentievoorwaarden zullen verstrengd worden. Het globaal plan van Parys hangt momenteel wel samen met de stemming over het format. Als er geen meerderheid wordt gevonden voor eind juni, hervalt dat format naar dat van voor de coronaperiode. Het globaal pakket zou dan ook niet goedgekeurd worden, tenzij er een aparte stemming wordt gehouden. (Belga)