"In een eerste vonnis werd de vordering van de heer Mortelmans afgewezen", verklaart de KBVB in een persbericht. "De heer Mortelmans vorderde een schadevergoeding van de KBVB omdat hij geschorst werd als voetbalmakelaar." "In een tweede vonnis heeft de rechtbank van eerste aanleg de beslissing van het BAS geannuleerd. In de beslissing van 17 juli 2019 van het BAS werden schorsingen opgelegd aan de ex-bestuurders van KV Mechelen, de heer Mortelmans en de heer Veljkovic. De rechtbank van eerste aanleg is van oordeel dat het BAS haar beslissing onvoldoende gemotiveerd heeft en de rechten van verdediging van deze partijen niet afdoende werden gerespecteerd." "Dit vonnis vernietigt niet de beslissing in eerste aanleg van de toenmalige Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB van 1 juni 2019", aldus de KBVB. "In deze beslissing werden ook schorsingen opgelegd aan de ex-bestuurders van KV Mechelen, de heer Mortelmans en de heer Veljkovic." "Het hoger beroep tegen deze beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB dient aldus opnieuw behandeld te worden door het BAS, waarbij het BAS wellicht rekening zal kunnen houden met het volledige strafdossier "Propere Handen", nu het strafonderzoek in een finale fase is. De KBVB zal het 201 pagina's tellend vonnis verder analyseren en geeft geen verdere commentaar." Spelersmakelaars Walter Mortelmans en Dejan Veljkovic en de Mechelse ex-bestuurders Olivier Somers, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans en Johan Timmermans legden elk individueel een annulatieberoep neer tegen het finale vonnis van het BAS. Van de voormalige Mechelse bestuurders kreeg Vanroy een schorsing van zeven jaar, de overige drie werden tien jaar geschorst. Veljkovic kreeg als makelaar een schorsing van tien jaar opgelegd, Mortelmans mocht een jaar effectief zijn beroep niet uitoefenen. Tegen het vonnis van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg is enkel nog cassatieberoep mogelijk. (Belga)

"In een eerste vonnis werd de vordering van de heer Mortelmans afgewezen", verklaart de KBVB in een persbericht. "De heer Mortelmans vorderde een schadevergoeding van de KBVB omdat hij geschorst werd als voetbalmakelaar." "In een tweede vonnis heeft de rechtbank van eerste aanleg de beslissing van het BAS geannuleerd. In de beslissing van 17 juli 2019 van het BAS werden schorsingen opgelegd aan de ex-bestuurders van KV Mechelen, de heer Mortelmans en de heer Veljkovic. De rechtbank van eerste aanleg is van oordeel dat het BAS haar beslissing onvoldoende gemotiveerd heeft en de rechten van verdediging van deze partijen niet afdoende werden gerespecteerd." "Dit vonnis vernietigt niet de beslissing in eerste aanleg van de toenmalige Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB van 1 juni 2019", aldus de KBVB. "In deze beslissing werden ook schorsingen opgelegd aan de ex-bestuurders van KV Mechelen, de heer Mortelmans en de heer Veljkovic." "Het hoger beroep tegen deze beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB dient aldus opnieuw behandeld te worden door het BAS, waarbij het BAS wellicht rekening zal kunnen houden met het volledige strafdossier "Propere Handen", nu het strafonderzoek in een finale fase is. De KBVB zal het 201 pagina's tellend vonnis verder analyseren en geeft geen verdere commentaar." Spelersmakelaars Walter Mortelmans en Dejan Veljkovic en de Mechelse ex-bestuurders Olivier Somers, Stefaan Vanroy, Thierry Steemans en Johan Timmermans legden elk individueel een annulatieberoep neer tegen het finale vonnis van het BAS. Van de voormalige Mechelse bestuurders kreeg Vanroy een schorsing van zeven jaar, de overige drie werden tien jaar geschorst. Veljkovic kreeg als makelaar een schorsing van tien jaar opgelegd, Mortelmans mocht een jaar effectief zijn beroep niet uitoefenen. Tegen het vonnis van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg is enkel nog cassatieberoep mogelijk. (Belga)