De benoeming van Wagner werd al op 18 december unaniem goedgekeurd door het Uitvoerend Comité van de KBVB. De advocaat werd voorgedragen door de Pro League. Hij woonde al enkele zittingen van de disciplinaire commissies bij. Wagner studeerde rechten en wijsbegeerte, onder meer aan KU Leuven en Harvard, en is sinds 1995 ingeschreven aan de balie. Hij is vooral bekend van zijn expertise in geschillenbeslechting en burgerlijk procesrecht. Wagner verdedigde onder meer de Belgische staat in het Fortis-dossier. "We zijn erg verheugd met de komst van Kris Wagner als bondsprocureur. Een sterk bondsparket is essentieel en met de komst van Wagner zijn we erin geslaagd een juridisch zwaargewicht binnen te halen die over alle competenties beschikt om een uitstekend bondsprocureur te zijn", reageerde Peter Bossaert, de CEO van de KBVB. "Een goed functionerend disciplinair luik van de sport is essentieel om een kader te scheppen waarin ons voetbal kan floreren", aldus Wagner zelf. "In mijn hoedanigheid van bondsprocureur zal ik er elke dag naar streven om begripvol te zijn waar het kan en onbuigzaam waar het moet, dit vanuit een constant besef dat het bondsparket, als één van de disciplinaire instanties van de KBVB, altijd ten dienste van de sport moet staan." (Belga)

De benoeming van Wagner werd al op 18 december unaniem goedgekeurd door het Uitvoerend Comité van de KBVB. De advocaat werd voorgedragen door de Pro League. Hij woonde al enkele zittingen van de disciplinaire commissies bij. Wagner studeerde rechten en wijsbegeerte, onder meer aan KU Leuven en Harvard, en is sinds 1995 ingeschreven aan de balie. Hij is vooral bekend van zijn expertise in geschillenbeslechting en burgerlijk procesrecht. Wagner verdedigde onder meer de Belgische staat in het Fortis-dossier. "We zijn erg verheugd met de komst van Kris Wagner als bondsprocureur. Een sterk bondsparket is essentieel en met de komst van Wagner zijn we erin geslaagd een juridisch zwaargewicht binnen te halen die over alle competenties beschikt om een uitstekend bondsprocureur te zijn", reageerde Peter Bossaert, de CEO van de KBVB. "Een goed functionerend disciplinair luik van de sport is essentieel om een kader te scheppen waarin ons voetbal kan floreren", aldus Wagner zelf. "In mijn hoedanigheid van bondsprocureur zal ik er elke dag naar streven om begripvol te zijn waar het kan en onbuigzaam waar het moet, dit vanuit een constant besef dat het bondsparket, als één van de disciplinaire instanties van de KBVB, altijd ten dienste van de sport moet staan." (Belga)