Het West-Vlaamse parket, afdeling Kortrijk, bevestigde woensdag dat er een onderzoek loopt naar zedenfeiten waarbij twee spelers van eersteklasser KV Kortrijk betrokken zijn. Het zou gaan om Hergé Kage en Aboubakar Kamara. Een vrouw heeft aangifte gedaan van verkrachting. Het gerecht onderzoekt de zaak. KV Kortrijk vernam van de spelers dat ze inderdaad door de politie verhoord werden in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek, maar dit enkel als getuige in een zaak die behoort tot de privésfeer. "We kunnen op dit moment enkel afwachten. Uiteindelijk blijft iemand onschuldig tot het tegendeel is bewezen. We kunnen hier als club weinig tegen doen. De belangen van de club en van de spelers staan uiteraard voorop", aldus Jelle Brulez, communicatieverantwoordelijke van de voetbalclub. De club wacht het verdere verloop van het onderzoek af vooraleer eventuele bijkomende stappen worden overwogen. "Gelet enerzijds op het geheim van het onderzoek en anderzijds het vermoeden van onschuld tot bewijs van het tegendeel van eventuele betrokken partijen, kan en wil de club tot nader bericht niet verder reageren op deze zaak", aldus KV Kortrijk in een mededeling. (Belga)

Het West-Vlaamse parket, afdeling Kortrijk, bevestigde woensdag dat er een onderzoek loopt naar zedenfeiten waarbij twee spelers van eersteklasser KV Kortrijk betrokken zijn. Het zou gaan om Hergé Kage en Aboubakar Kamara. Een vrouw heeft aangifte gedaan van verkrachting. Het gerecht onderzoekt de zaak. KV Kortrijk vernam van de spelers dat ze inderdaad door de politie verhoord werden in het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek, maar dit enkel als getuige in een zaak die behoort tot de privésfeer. "We kunnen op dit moment enkel afwachten. Uiteindelijk blijft iemand onschuldig tot het tegendeel is bewezen. We kunnen hier als club weinig tegen doen. De belangen van de club en van de spelers staan uiteraard voorop", aldus Jelle Brulez, communicatieverantwoordelijke van de voetbalclub. De club wacht het verdere verloop van het onderzoek af vooraleer eventuele bijkomende stappen worden overwogen. "Gelet enerzijds op het geheim van het onderzoek en anderzijds het vermoeden van onschuld tot bewijs van het tegendeel van eventuele betrokken partijen, kan en wil de club tot nader bericht niet verder reageren op deze zaak", aldus KV Kortrijk in een mededeling. (Belga)