"De rechter vindt dat het (nog) niet vaststaat dat de rechten van verdediging zijn geschonden of zullen geschonden worden", zo meldt KV Mechelen. "De rechter verklaarde zich bevoegd en oordeelde dat er momenteel geen urgentie is om tussen te komen in de lopende tuchtprocedure bij de KBVB. De Geschillencommissie Hoger Beroep zal immers binnenkort een beslissing nemen. En - zo voegt de Brusselse kortgedingrechter daar zelf aan toe - daarbij dient vanzelfsprekend het eerlijke proces en de rechten van verdediging gerespecteerd te worden." "KV Mechelen wenst de sereniteit in dit dossier te behouden, en zal haar verdediging voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB de komende dagen met even grote overtuiging verder zetten. De club zal de instanties van de KBVB er des te meer aan houden om de tuchtprocedure correct en met respect voor de rechten van verdediging van alle partijen te laten verlopen." "KV Mechelen benadrukt nogmaals ten stelligste dat de club nooit heeft meegewerkt aan pogingen tot competitievervalsing of andere illegale praktijken, en is vastberadener dan ooit om haar onschuld in het dossier 'Propere Handen' aan te tonen." (Belga)

"De rechter vindt dat het (nog) niet vaststaat dat de rechten van verdediging zijn geschonden of zullen geschonden worden", zo meldt KV Mechelen. "De rechter verklaarde zich bevoegd en oordeelde dat er momenteel geen urgentie is om tussen te komen in de lopende tuchtprocedure bij de KBVB. De Geschillencommissie Hoger Beroep zal immers binnenkort een beslissing nemen. En - zo voegt de Brusselse kortgedingrechter daar zelf aan toe - daarbij dient vanzelfsprekend het eerlijke proces en de rechten van verdediging gerespecteerd te worden." "KV Mechelen wenst de sereniteit in dit dossier te behouden, en zal haar verdediging voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB de komende dagen met even grote overtuiging verder zetten. De club zal de instanties van de KBVB er des te meer aan houden om de tuchtprocedure correct en met respect voor de rechten van verdediging van alle partijen te laten verlopen." "KV Mechelen benadrukt nogmaals ten stelligste dat de club nooit heeft meegewerkt aan pogingen tot competitievervalsing of andere illegale praktijken, en is vastberadener dan ooit om haar onschuld in het dossier 'Propere Handen' aan te tonen." (Belga)