De positie van François stond ter discussie, omdat hij op de hoogte bleek te zijn van de betrokkenheid van makelaar Pini Zahavi bij voetbalclub Moeskroen. Dat is nochtans verboden. François behield echter het vertrouwen en blijft ook lid van het expertenpanel. Slechts één lid stemde tegen. Diverse bestuursleden lieten aan Belga weten dat alle communicatie via Marc Coucke zou verlopen. Maar de voorzitter, die als voorlaatste het bondsgebouw verliet, hulde zich in stilzwijgen. "Er zal een communiqué uitgestuurd worden met daarin alle informatie. De debatten zijn sereen verlopen", was alles wat hij kwijt wilde aan de pers. François volgde niet veel later en ontsnapte op kousenvoeten aan de camera's. Ook met een horde journalisten in zijn zog weigerde de CEO te reageren. In een persbericht komt de Pro League heel kort terug op de vertrouwensbevestiging voor François, die tekst en uitleg gaf aan de clubs. "Rekening houdende met de uiteenzetting van de heer François, inhoudende het voorleggen van stavingsstukken, bevestigt de Algemene Vergadering unaniem het vertrouwen in de heer Pierre François en is deze van oordeel dat hij kan blijven functioneren als CEO van de Pro League. Op één na alle clubs bevestigden hem ook in zijn functie als lid van het Expert Panel dat recent werd aangesteld." "Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering deed voorzitter Marc Coucke verslag van zijn politieke contacten en de hoorzitting in de Kamercommissie Financiën en Economie aan de leden van de vergadering, in het kader van de regelgeving inzake makelaars en het fiscale regime inzake professionele sportbeoefenaars. CEO Pierre François bracht verslag uit van de werkzaamheden van de expertgroep inzake regelgeving makelaars", klinkt het nog. "De Pro League is vastbesloten om alle nodige maatregelen te nemen om de integriteit van de competitie te verzekeren." (Belga)

De positie van François stond ter discussie, omdat hij op de hoogte bleek te zijn van de betrokkenheid van makelaar Pini Zahavi bij voetbalclub Moeskroen. Dat is nochtans verboden. François behield echter het vertrouwen en blijft ook lid van het expertenpanel. Slechts één lid stemde tegen. Diverse bestuursleden lieten aan Belga weten dat alle communicatie via Marc Coucke zou verlopen. Maar de voorzitter, die als voorlaatste het bondsgebouw verliet, hulde zich in stilzwijgen. "Er zal een communiqué uitgestuurd worden met daarin alle informatie. De debatten zijn sereen verlopen", was alles wat hij kwijt wilde aan de pers. François volgde niet veel later en ontsnapte op kousenvoeten aan de camera's. Ook met een horde journalisten in zijn zog weigerde de CEO te reageren. In een persbericht komt de Pro League heel kort terug op de vertrouwensbevestiging voor François, die tekst en uitleg gaf aan de clubs. "Rekening houdende met de uiteenzetting van de heer François, inhoudende het voorleggen van stavingsstukken, bevestigt de Algemene Vergadering unaniem het vertrouwen in de heer Pierre François en is deze van oordeel dat hij kan blijven functioneren als CEO van de Pro League. Op één na alle clubs bevestigden hem ook in zijn functie als lid van het Expert Panel dat recent werd aangesteld." "Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering deed voorzitter Marc Coucke verslag van zijn politieke contacten en de hoorzitting in de Kamercommissie Financiën en Economie aan de leden van de vergadering, in het kader van de regelgeving inzake makelaars en het fiscale regime inzake professionele sportbeoefenaars. CEO Pierre François bracht verslag uit van de werkzaamheden van de expertgroep inzake regelgeving makelaars", klinkt het nog. "De Pro League is vastbesloten om alle nodige maatregelen te nemen om de integriteit van de competitie te verzekeren." (Belga)