Declerck vraagt heel concreet de toepassing van artikel 34 van de statuten van de Pro League. Daarin wordt gestipuleerd dat "alle geschillen tussen leden aan de Algemene Vergadering zullen worden voorgelegd". De Pro League schrijft voor dat het aan de Algemene Vergadering is om op zoek te gaan naar een regeling waarin "alle betrokken partijen" zich kunnen vinden. Daarover moet gestemd worden binnen de Algemene Vergadering, een eenvoudige meerheid volstaat. Moeskroen wijst er fijntjes op dat de strafklacht van KV Mechelen indruist tegen het interne reglement van de Pro League. Indien er via de interne procedure geen regeling getroffen kan worden, is het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) de enige mogelijkheid om het geschil te regelen. Malinwa stapte wel naar het BAS, maar gelooft dat een gerechtelijk onderzoek meer elementen aan het licht kan brengen en legde klacht neer. Declerck haalde er ook artikel 14 van de statuten van de Pro League bij. Die regel schrijft voor dat de Pro League de mogelijkheid heeft om sancties op te leggen. Dat kan gaan van een financiële sanctie tot het afnemen van het stemrecht of het mandaat binnen de Pro League. Ook de uitsluiting van een lid behoort tot de mogelijke sancties. "Moeskroen is van mening dat het morele en materiële schade heeft geleden door het gedrag, de uitspraken, de beschuldigingen en de insinuaties van KV Mechelen. De verstandhouding tussen beide clubs is danig verziekt. We pikken het niet dat we opnieuw door het slijk gehaald worden", verklaarde Declerck de brief aan de François en Linard. De volgende Algemene Vergadering van de Pro League vindt plaats op dinsdag 5 juni. Pierre François of de Raad van Bestuur kunnen ook een buitengewone Algemene Vergadering organiseren om het geschil tussen Moeskroen en KV Mechelen te bespreken. (Belga)

Declerck vraagt heel concreet de toepassing van artikel 34 van de statuten van de Pro League. Daarin wordt gestipuleerd dat "alle geschillen tussen leden aan de Algemene Vergadering zullen worden voorgelegd". De Pro League schrijft voor dat het aan de Algemene Vergadering is om op zoek te gaan naar een regeling waarin "alle betrokken partijen" zich kunnen vinden. Daarover moet gestemd worden binnen de Algemene Vergadering, een eenvoudige meerheid volstaat. Moeskroen wijst er fijntjes op dat de strafklacht van KV Mechelen indruist tegen het interne reglement van de Pro League. Indien er via de interne procedure geen regeling getroffen kan worden, is het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) de enige mogelijkheid om het geschil te regelen. Malinwa stapte wel naar het BAS, maar gelooft dat een gerechtelijk onderzoek meer elementen aan het licht kan brengen en legde klacht neer. Declerck haalde er ook artikel 14 van de statuten van de Pro League bij. Die regel schrijft voor dat de Pro League de mogelijkheid heeft om sancties op te leggen. Dat kan gaan van een financiële sanctie tot het afnemen van het stemrecht of het mandaat binnen de Pro League. Ook de uitsluiting van een lid behoort tot de mogelijke sancties. "Moeskroen is van mening dat het morele en materiële schade heeft geleden door het gedrag, de uitspraken, de beschuldigingen en de insinuaties van KV Mechelen. De verstandhouding tussen beide clubs is danig verziekt. We pikken het niet dat we opnieuw door het slijk gehaald worden", verklaarde Declerck de brief aan de François en Linard. De volgende Algemene Vergadering van de Pro League vindt plaats op dinsdag 5 juni. Pierre François of de Raad van Bestuur kunnen ook een buitengewone Algemene Vergadering organiseren om het geschil tussen Moeskroen en KV Mechelen te bespreken. (Belga)