Voor evenementen in openlucht wordt het maximumaantal aanwezigen opgetrokken tot 400. Mits toelating van de bevoegde minister kunnen burgemeesters wel beslissen om in zalen en andere "permanente structuren" op hun grondgebied meer mensen toe te laten, op voorwaarde dat er mondmaskers gedragen worden en de afstandsregels worden gerespecteerd. Van die opening denkt de Pro League gebruik te kunnen maken om in de loop van september opnieuw toeschouwers in de voetbalstadions te krijgen. Daarvoor haalt de Pro League een protocol uit de koelkast dat in juli al uitgedokterd werd. Het centrale idee was om in elke tribune 800 fans te laten plaatsnemen, zodat er bij de competitiestart op 7 augustus alsnog tot 3.000 supporters konden plaatsnemen in de tribunes. Behalve de opdeling van de stadions in verschillende autonome blokken, werkte de Pro League het toepassen van timeslots, de verplichting van mondmaskers en strikte bepalingen rond de fysieke afstand uit om het bijwonen van wedstrijden in veilige omstandigheden te laten verlopen. De heropflakkering van het coronavirus stak toen stokken in de wielen van dat plan, maar komt wel nog van pas. "Het protocol zal onmiddellijk worden aangepast om rekening te houden met de aankondigingen van de Nationale Veiligheidsraad en om een geleidelijke terugkeer van publiek in de loop van september mogelijk te maken", reageert de Pro League. "Met een aantal wijzigingen van de bestaande protocollen en de goede samenwerking met het kabinet van minister Weyts en minister De Crem zijn we klaar om de voorbereidingen te starten." De Pro League onthoudt zich intussen van verder commentaar, in afwachting van meer details. Eerstdaags zouden de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad in een ministrieel besluit gegoten moeten worden. (Belga)

Voor evenementen in openlucht wordt het maximumaantal aanwezigen opgetrokken tot 400. Mits toelating van de bevoegde minister kunnen burgemeesters wel beslissen om in zalen en andere "permanente structuren" op hun grondgebied meer mensen toe te laten, op voorwaarde dat er mondmaskers gedragen worden en de afstandsregels worden gerespecteerd. Van die opening denkt de Pro League gebruik te kunnen maken om in de loop van september opnieuw toeschouwers in de voetbalstadions te krijgen. Daarvoor haalt de Pro League een protocol uit de koelkast dat in juli al uitgedokterd werd. Het centrale idee was om in elke tribune 800 fans te laten plaatsnemen, zodat er bij de competitiestart op 7 augustus alsnog tot 3.000 supporters konden plaatsnemen in de tribunes. Behalve de opdeling van de stadions in verschillende autonome blokken, werkte de Pro League het toepassen van timeslots, de verplichting van mondmaskers en strikte bepalingen rond de fysieke afstand uit om het bijwonen van wedstrijden in veilige omstandigheden te laten verlopen. De heropflakkering van het coronavirus stak toen stokken in de wielen van dat plan, maar komt wel nog van pas. "Het protocol zal onmiddellijk worden aangepast om rekening te houden met de aankondigingen van de Nationale Veiligheidsraad en om een geleidelijke terugkeer van publiek in de loop van september mogelijk te maken", reageert de Pro League. "Met een aantal wijzigingen van de bestaande protocollen en de goede samenwerking met het kabinet van minister Weyts en minister De Crem zijn we klaar om de voorbereidingen te starten." De Pro League onthoudt zich intussen van verder commentaar, in afwachting van meer details. Eerstdaags zouden de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad in een ministrieel besluit gegoten moeten worden. (Belga)