"Zondagmorgen is de raad van bestuur, met inbegrip van de drie externe bestuurders, samengekomen om de gebeurtenissen van de afgelopen dagen te bespreken. Ook de bedrijfsrevisor die aangesteld werd door de stad Leuven heeft de vergadering bijgewoond", zo klinkt het op de OHL-website. "Het ontslag dat Jimmy Houtput afgelopen vrijdag omwille van persoonlijke redenen had aangeboden, werd aanvaard. De raad van bestuur wenst nogmaals te benadrukken dat Jimmy een mandaat had gekregen om verkennende gesprekken aan te gaan met potentiële investeerders. Er is geen enkele reden om te twijfelen aan zijn geloofwaardigheid wanneer hij stelt dat hij tijdens deze gesprekken enkel de intentie had om de naam te weten te komen van de vermeende investeerder." "De raad van bestuur oordeelde dat het aangewezen was om snel een nieuwe voorzitter aan te duiden. Er werd met unanimiteit beslist dat aan de algemene vergadering zal voorgesteld worden om Chris Vandebroeck (de voorbije jaren woordvoerder van OHL, nvdr.) als voorzitter ad interim aan te stellen. Er zal ook werk worden gemaakt van het vastleggen van een duidelijke procedure, die dient gehanteerd te worden in de contacten met potentiële investeerders die zich in de toekomst zouden aanmelden." Houtput besliste vrijdag op te stappen als OHL-voorzitter. Volgens The Daily Telegraph zou Houtput een fictieve investeringsmaatschappij hebben aangeboden om de financiële rechten van spelers ogenschijnlijk bij OHL onder te brengen, om zo de regels omtrent Third Party Ownership (TPO) te omzeilen. TPO is een praktijk waarbij een derde partij investeert in de economische rechten van een speler met het oog op het creëren van een meerwaarde bij een latere transfer van die speler. Dat is door de FIFA wereldwijd verboden. Volgens Houtput mag zijn ontslag echter "in geen enkel geval aanzien worden als een schuldbekentenis". (Belga)

"Zondagmorgen is de raad van bestuur, met inbegrip van de drie externe bestuurders, samengekomen om de gebeurtenissen van de afgelopen dagen te bespreken. Ook de bedrijfsrevisor die aangesteld werd door de stad Leuven heeft de vergadering bijgewoond", zo klinkt het op de OHL-website. "Het ontslag dat Jimmy Houtput afgelopen vrijdag omwille van persoonlijke redenen had aangeboden, werd aanvaard. De raad van bestuur wenst nogmaals te benadrukken dat Jimmy een mandaat had gekregen om verkennende gesprekken aan te gaan met potentiële investeerders. Er is geen enkele reden om te twijfelen aan zijn geloofwaardigheid wanneer hij stelt dat hij tijdens deze gesprekken enkel de intentie had om de naam te weten te komen van de vermeende investeerder." "De raad van bestuur oordeelde dat het aangewezen was om snel een nieuwe voorzitter aan te duiden. Er werd met unanimiteit beslist dat aan de algemene vergadering zal voorgesteld worden om Chris Vandebroeck (de voorbije jaren woordvoerder van OHL, nvdr.) als voorzitter ad interim aan te stellen. Er zal ook werk worden gemaakt van het vastleggen van een duidelijke procedure, die dient gehanteerd te worden in de contacten met potentiële investeerders die zich in de toekomst zouden aanmelden." Houtput besliste vrijdag op te stappen als OHL-voorzitter. Volgens The Daily Telegraph zou Houtput een fictieve investeringsmaatschappij hebben aangeboden om de financiële rechten van spelers ogenschijnlijk bij OHL onder te brengen, om zo de regels omtrent Third Party Ownership (TPO) te omzeilen. TPO is een praktijk waarbij een derde partij investeert in de economische rechten van een speler met het oog op het creëren van een meerwaarde bij een latere transfer van die speler. Dat is door de FIFA wereldwijd verboden. Volgens Houtput mag zijn ontslag echter "in geen enkel geval aanzien worden als een schuldbekentenis". (Belga)