"Oud-Heverlee Leuven heeft zoals bekend eind januari een bindende 'Share Purchase Agreement' (SPA) afgesloten met een Chinese investeerder (Shanghai Naisi Investment Management Center, nvdr.)", aldus OHL in een persbericht. De Raad van Bestuur van OHL heeft, na overleg met het stadsbestuur, aan de Chinese delegatie die op bezoek was een aantal vragen gesteld over de langetermijnplannen voor de club, de financiële garanties om een terugkeer naar 1A een maximale kans te geven, de lokale verankering, de visie omtrent supportersparticipatie en het nakomen van de financiële verbintenissen van de club tegenover de stad. "De Chinese delegatie is dinsdagochtend vroegtijdig vertrokken omdat het stadsbestuur een reeds lang vastgelegde afspraak op het laatste ogenblik afzegde", zo klinkt het. "Voorlopig hebben wij op de gestelde vragen dan ook nog geen antwoord gekregen." "Op dit ogenblik is de club gebonden aan de overeenkomst die werd afgesloten met de Chinese investeerder en blijft het onze juridische plicht om hiermee door te gaan. In afwachting van het antwoord van de Chinese investeerder hebben wij als goed huisvader evenwel beslist om een aantal maatregelen te nemen indien zou blijken dat de ondertekende overeenkomst niet te goeder trouw zou worden uitgevoerd." "In de hypothese dat we zouden genoodzaakt worden om een andere overnemer te zoeken, zullen wij een professioneel en transparant proces vastleggen waarin de club zich zal laten begeleiden door een onafhankelijk financieel adviseur met de nodige ervaring in overnames. Wij willen een level playing field organiseren voor alle geïnteresseerden waarbij een gelijkwaardige behandeling van alle kandidaten wordt gegarandeerd. Elke kandidaat zal antwoorden moeten geven op de vragen die ook aan de Chinese investeerder werden gesteld. De groep van kandidaat-investeerders rond Bart De Smet die zich voorlopig nog niet kenbaar heeft gemaakt en in de media heeft aangekondigd om tegen 1 april een bindend bod neer te leggen bij de club is onder die omstandigheden vanzelfsprekend een welkome gesprekspartner", besluit de 1B-club. (Belga)

"Oud-Heverlee Leuven heeft zoals bekend eind januari een bindende 'Share Purchase Agreement' (SPA) afgesloten met een Chinese investeerder (Shanghai Naisi Investment Management Center, nvdr.)", aldus OHL in een persbericht. De Raad van Bestuur van OHL heeft, na overleg met het stadsbestuur, aan de Chinese delegatie die op bezoek was een aantal vragen gesteld over de langetermijnplannen voor de club, de financiële garanties om een terugkeer naar 1A een maximale kans te geven, de lokale verankering, de visie omtrent supportersparticipatie en het nakomen van de financiële verbintenissen van de club tegenover de stad. "De Chinese delegatie is dinsdagochtend vroegtijdig vertrokken omdat het stadsbestuur een reeds lang vastgelegde afspraak op het laatste ogenblik afzegde", zo klinkt het. "Voorlopig hebben wij op de gestelde vragen dan ook nog geen antwoord gekregen." "Op dit ogenblik is de club gebonden aan de overeenkomst die werd afgesloten met de Chinese investeerder en blijft het onze juridische plicht om hiermee door te gaan. In afwachting van het antwoord van de Chinese investeerder hebben wij als goed huisvader evenwel beslist om een aantal maatregelen te nemen indien zou blijken dat de ondertekende overeenkomst niet te goeder trouw zou worden uitgevoerd." "In de hypothese dat we zouden genoodzaakt worden om een andere overnemer te zoeken, zullen wij een professioneel en transparant proces vastleggen waarin de club zich zal laten begeleiden door een onafhankelijk financieel adviseur met de nodige ervaring in overnames. Wij willen een level playing field organiseren voor alle geïnteresseerden waarbij een gelijkwaardige behandeling van alle kandidaten wordt gegarandeerd. Elke kandidaat zal antwoorden moeten geven op de vragen die ook aan de Chinese investeerder werden gesteld. De groep van kandidaat-investeerders rond Bart De Smet die zich voorlopig nog niet kenbaar heeft gemaakt en in de media heeft aangekondigd om tegen 1 april een bindend bod neer te leggen bij de club is onder die omstandigheden vanzelfsprekend een welkome gesprekspartner", besluit de 1B-club. (Belga)