"De motieven van de beslissing van het BAS zijn bijzonder kort en teleurstellend", zegt Somers. "Het arbitragecollege erkent dat het dossier geen enkel bewijs bevat dat ik betrokken was bij de benadering van Waasland-Beveren door derden. Maar het vindt de vaststelling dat verschillende partijen mijn naam als 'betrokken partij' noemen voldoende om te besluiten dat het 'ongeloofwaardig' is dat die benadering zonder mijn medeweten en medewerking gebeurd is, omdat mijn positie binnen de club 'te belangrijk' was." Somers houdt vol dat hij zich "nooit schuldig gemaakt heeft aan feiten van wedstrijdbeïnvloeding". "Ik betreur - en vind het onaanvaardbaar - dat ik veroordeeld word louter op basis van verklaringen van derden die niet eens verder onderzocht werden", klinkt het. "Ik heb mijn advocaten de opdracht gegeven om te onderzoeken welke verdere stappen er ondernomen kunnen worden om deze onrechtvaardige uitspraak aan te vechten, zonder daarbij de belangen van KVM te schaden." (Belga)

"De motieven van de beslissing van het BAS zijn bijzonder kort en teleurstellend", zegt Somers. "Het arbitragecollege erkent dat het dossier geen enkel bewijs bevat dat ik betrokken was bij de benadering van Waasland-Beveren door derden. Maar het vindt de vaststelling dat verschillende partijen mijn naam als 'betrokken partij' noemen voldoende om te besluiten dat het 'ongeloofwaardig' is dat die benadering zonder mijn medeweten en medewerking gebeurd is, omdat mijn positie binnen de club 'te belangrijk' was." Somers houdt vol dat hij zich "nooit schuldig gemaakt heeft aan feiten van wedstrijdbeïnvloeding". "Ik betreur - en vind het onaanvaardbaar - dat ik veroordeeld word louter op basis van verklaringen van derden die niet eens verder onderzocht werden", klinkt het. "Ik heb mijn advocaten de opdracht gegeven om te onderzoeken welke verdere stappen er ondernomen kunnen worden om deze onrechtvaardige uitspraak aan te vechten, zonder daarbij de belangen van KVM te schaden." (Belga)